Демко Ганна Федорівна

ДЕМКО ГАННА ФЕДОРІВНА

ПОСАДА: майстер виробничого навчання
Педагогічне кредо: “Поважай і розумій дитину, тоді вона відповість тобі тим же”
ОСВІТА: середня спеціальна
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЗА ФАХОМ: технологія приготування їжі
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД: 1979р., Ужгородське професійне торгово-кулінарне училище, кваліфікація – кухар; 1987р., Ужгородський технікум радянської торгівлі, кваліфікація – технік-технолог.
СТАЖ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ: 33 роки; на посаді майстра в/н – 10 років
ПЕДАГОГІЧНЕ ЗВАННЯ: майстер виробничого навчання ІІ категорії, 14.05.2010р.
РОБІТНИЧИЙ РОЗРЯД: кухар – 5 розряду; кондитер – 4 розряду
НАЗВА ПРОФЕСІЇ, З ЯКОЇ ВЕДЕ ПІДГОТОВКУ: кухар, кондитер
ФОРМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 
– психолого-педагогічні курси при НМЦПТОПК підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій обл., свідоцтво 12 СПК № 932200 від 21 січня 2013 року (для майстрів в/н);
– практичний етап при Львівському ВПУ ресторанного сервісу та туризму з професії «кондитер» з 10.11.2014 по 21.11.2014, №
– стажування з 06.10.2014р.по 04.11.2014р., ресторан “Сезар”, м.Ужгород № 3/14
ВОЛОДІННЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ ГРАМОТНІСТЮ: середній рівень

Педагогічна діяльність майстра в/н

Мета атестації педагогічного працівника: встановлення 12 тарифного розряду та підтвердження раніше присвоєного педагогічного звання “майстер виробничого навчання ІІ категорії”
МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА: “Виховання любові та поваги до народних традицій на уроках виробничого навчання”
Головною умовою вирішення цього завдання є реалізація майстром в/н власного творчого потенціалу, прояв творчої активності, тобто навчання учнів через свій особистий професійний досвід.
Виховання любові та поваги до народних традицій на уроках виробничого навчання становить одну з найважливіших передумов розвитку творчого потенціалу учнів, їх професійної спрямованості.
Професійне навчання готує фахівця до праці в заздалегідь обраній ним сфері діяльності і тому в першу чергу повинно відповідати її специфіці. Головне у професійній освіті не обсяг засвоюваної інформації, а вміння творчо її використовувати, знаходити, засвоювати і застосовувати в практичній діяльності.
Для досягнення найкращого результату використовую самостійну пошукову роботу учнів з пошуку рецептур закарпатської кухні, під час якої учні не тільки сприймають новий матеріал, але і успішно закріплюють отримані знання. Включення самостійної пошукової діяльності учнів у виробниче навчання створює об’єктивні передумови для концентрації уваги, стимулювання пізнавальної активності, вдосконалення творчих здібностей учнів.
МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ
2012р. Методична доповідь: “Використання інтеграції на уроках виробничого навчання».
Метою інтеграції є формування в учнів цілісного уявлення про навколишній світ, системи знань і вмінь; активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках; ефективна реалізація розвивально-виховних функцій навчання.
2013р. Методична розробка: “Виховання любові до обраної професії на уроках виробничого навчання шляхом ознайомлення з народними традиціями”. Ознайомлення дітей з традиціями, звичаями, рецептурами та кухнею українського народу, розвиток практичних навичок роботи з різноманітною сировиною, що дає змогу виявити можливості учнів та формувати в них інтерес до обраної професії, виховання працелюбності, допитливості.