Міжнародна співпраця

Проект "Децентралізація управління професійним навчанням в Україні"

 Ужгородське ВПУ торгівлі та технологій харчування є одним з шести пілотних навчальних закладів України, які були відібрані для участі в проекті «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні». Пріоритетним напрямком визначено професію «кухар». Метою проекту є підвищення ефективності професійного навчання безробітних в Україні. 
Участь в проекті розпочалася з семінарів, на яких канадські фахівці ознайомили нас з системою професійного навчання в їхній країні. Мета цих семінарів: передача досвіду канадських навчальних закладів у встановленні, збереженні та ефективному використанні зв’язків з місцевими громадами та роботодавцями. Нам були представлені конкретні дієві механізми та можливості і специфіка їх застосування в Україні.

    Основні напрямки та результати роботи Ужгородського ВПУ торгівлі та технологій харчування в рамках проекту «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні»:
   
– вивчення навчальних потреб за професією кухар: проведення моніторингів, опитування роботодавців з метою конкретизації їх вимог щодо підготовки фахівців

– розробка оновлених навчальних програм відповідно до потреб роботодавців

– створення Консультативних рад, які забезпечують міцний і ефективний зв’язок навчального закладу з галузевими підприємствами і роботодавцями та надають інформацію щодо впровадження нових технологій, наявних вакансій  та змін, що відбуваються в галузі

– формування Дорадчих комітетів, покликаних надавати навчальному закладу рекомендації та поради, що допомагають покращити навчальні програми, зробити їх більш ефективними та відповідними до потреб ринку праці 

– створення сучасної кухні-лабораторії для проведення лабораторно-практичних робіт з професії кухар-кондитер завдяки новому обладнанню, наданому проектом 

–  навчальні поїздки педагогічних працівників навчального закладу до Канади та Словаччини з метою ознайомлення з механізмами взаємодії структурних підрозділів навчальних закладів, роботою Дорадчих комітетів та Консультативних рад, формами розробки навчальних планів, системою вивчення ринку праці тощо

– розробка та впровадження бізнес-плану як інноваційного підходу до планування роботи навчального закладу, що дозволить краще визначити пріоритетні напрямки діяльності та досягти ефективного їх виконання 

– впровадження набутого досвіду результатів проекту серед інших навчальних закладів регіону шляхом проведення семінарів,  презентацій, круглих столів.

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ПРОЕКТ «ШКІЛЬНА АКАДЕМІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА»

Ужгородське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування згідно з наказом департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА (№ 468 від 31.05.2013 року) визначене одним з трьох ПТНЗ області, які стали учасниками українсько-польського проекту «Шкільна академія підприємництва»

 
Міжнародний партнер: Республіка Польща, Програма польської закордонної допомоги Міністерства закордонних справ Республіки Польща;
 
Мета проекту: розвиток серед учнів підприємницької культури та компетенції, необхідних для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі.
 
Короткий опис змісту проекту: організація діяльності шкільного клубу підприємництва, презентація ідеї клубу (батьківські збори, учні / учнівське самоврядування, педагогічний колектив), формування групи учасників клубу (за бажанням), прийняття статуту, правил клубу, створення та введення блогу, безпосередня  робота з учнями щодо розвитку підприємливості.
 
Хід виконання проекту:
– Організація діяльності шкільного клубу підприємництва, презентація ідеї клубу, формування групи учасників, прийняття статуту правил, створення блогу.
– Робота з учнями, забезпечення групової взаємодії, формування культури міжособистісних стосунків, розвиток комунікативних навичок, асертивної поведінки учнів, групової взаємодії.
– Ігри економічного спрямування, створення бізнес-планів.
– Екскурсії учнів на підприємства області з метою знайомства з організацією їхньої діяльності, підсумки роботи клубу.
 
Одержані та очікувані результати від міжнародної діяльності: організовано роботу шкільного клубу підприємництва «Перший серед рівних», сформована група учасників, прийняті правила роботи клубу, створений статут,  блог, на якому
висвітлена робота учасників та опікунів проекту.
В майбутньому робота з учнями за проектом дозволить покращити їх рівень знань з економіки, розвине вміння учасників клубу працювати в команді, рівень співробітництва, асертивну поведінку учнів, сформує готовність учасників до майбутньої професійної діяльності.
 
Відповідальні особи: Куштан Галина Василівна – викладач предмету «Основи галузевої економіки і підприємництва»,
Свистак Лариса Михайлівна – практичний психолог.