Деревляник Мар’яна Вікторівна

Деревляник Мар’яна Вікторівна

Посада: майстер виробничого навчання
КРЕДО: “Тільки досвід нагороджує справжнього майстра” “Чим більше знаєш, тим більше можеш” (Е. Абу)
ОСВІТА: середня спеціальна, базова вища
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЗА ФАХОМ: технік-технолог, менеджер готельно-ресторанного бізнесу
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД: Ужгородський комерційний технікум, 2008р. Ужгородський торгово-економічний інститут, 2014р.
СТАЖ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ: 12 років, на посаді майстра – 9 років
ПЕДАГОГІЧНЕ ЗВАННЯ: майстер виробничого навчання ІІ категорії, 2010р.
РОБІТНИЧИЙ РОЗРЯД: кухар п’ятого розряду, кондитер четвертого розряду
НАЗВА ПРОФЕСІЇ, З ЯКОЇ ВЕДЕ ПІДГОТОВКУ: кухар, кондитер 
ФОРМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 
курси психолого-педагогічної та методичної підготовок при НМЦПТО та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій обл., свідоцтво 12СПВ № 933053 від 21.01.2013р. (для майстрів в/н)
курси підвищення кваліфікації на базі Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму (практичний етап), присвоєно — кухаря п’ятого розряду, 2011р
стажування 17.10.2013р.-18.11.2014р., кафе “Рубін”
ВОЛОДІННЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ ГРАМОТНІСТЮ: достатній рівень, навчання за програмою Intel. “Навчання для майбутнього”, 2012 р.

Педагогічна діяльність

Мета атестації педагогічного працівника: присвоєння педагогічного звання майстра виробничого навчання першої категорії
МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА: Комплексне застосування методів виробничого навчання.
Участь в обласних методичних секціях:
Участь в обласній методичній секції викладачів та майстрів виробничого навчання кулінарного профілю, 2011р.
Тема: складання збірника інструкційних карток з професії «кухар».
ВІДКРИТІ УРОКИ В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД НА РІВНІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
29.10.2013р. відкритий урок виробничого навчання на тему: “Приготування фаршів та начинок”
2014р. Майстер клас:“Приготування та формування пирогів”
Мета майстер-класу:
передача майстром свого досвіду шляхом прямого і коментованого показу;
показ – послідовність дій, методів, прийомів і форм педагогічної діяльності;
розширення знань учнів з обраної професії, поглиблення знань з кондитерського мистецтва;
розвиток умінь учнів працювати, використовуючи іноваційні технології;
формування практичних навичок і умінь з приготування та формування пирогів;
виховання в учнів любові до своєї майбутньої професії, популяризація виробів з дріжджового тіста.
Завдання майстер-класу:
Підвищення рівня підготовки учнів, сприяння їх професійному розвитку та їх професійної кваліфікації, переконання в правильності обраної професії.
МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
Методична доповідь на тему: «Особливості організаційних форм навчання в професійному училищі», 2011 рік.
Методична доповідь на тему: “Засоби активізації пізнавальної діяльності на уроках виробничого навчання”, 2012 рік.
Методична доповідь на тему: “Сучасні технології професійного навчання (модульно-рейтенгове, інтерактивне навчання та модульна система професійного навчання), 2013 рік.
Методична розробка уроку виробничого навчання з теми: “Приготування страв з овочів” , 2010 рік.
Методичні рекомендації: Використання активних методів навчання на прикладі проведення конкурсу “Нарізка овочів”, 2011рік.
Методична розробка уроку виробничого навчання з теми: “Приготування страв з січеної рибної маси”, 2012рік.
Методичні рекомендації для проведення кваліфікаційних робіт кухаря IV- розряду, 2013 рік
Рекомендації для проведення кваліфікаційних робіт для кухаря IV – розряду містять: освітньо-кваліфікаційну характеристику кухаря IV- розряду; перелік страв рекомендованих для перевірки знань учнів; наряд заказ для страв; оціночний лист; критерії оцінювання учнів; білети з рекомендованими стравами; технологічні карточки.
Публікації в засобах масової інформації: № 2, 2015р., інформаційно-методичний збірник “Вісник”. Методична розробка на тему:«Використання майстер-класів на уроках виробничого навчання як засіб удосконалення навчально-виробничого процесу»
Участь у роботі творчих группах по складанню збірників інструкційних карт з професії кухар III, IV, V розрядів; з професії кондитер III, IV розряду
Участь учнів у конкурсах:
Конкурс по нарізці овочів та складання композицій в групах I- II курсу

Позанавчальна діяльність

Виховні години:
2010р.“Жіноча доля у творчості Кобзаря”
Мета: продовжити знайомство з долею і талантом Кобзаря; розширити знання учнів про Шевченка – художника, познайомити їх з багатющою мистецькою спадщиною Кобзаря; вчити учнів логічно мислити, образно висловлювати свою думку; розвивати навички самостійного пошуку інформації; прищеплювати любов до творчості великого поета і художника, любов до української природи; виховувати почуття патріотизму, активну громадянську позицію як один із проявів духовності, відчуття духовного зв’язку з історичним минулим рідного народу.
2011р. «Хто людям добра бажає, той і собі має»
Мета: допомогти учням зробити висновки, що “Добро творить просто – ні за так” (І. Драч); викликати в них бажання творити добро й уникати злих вчинків.
2012р.«Майстри – мої другі батьки»
Мета: виховувати в учнів глибоке почуття любові до старших, почуття вдячності своїм майстрам; спрямувати учнів та майстрів до спільної творчої праці, а також берегти та примножувати родинні цінності, традиції, сприяти взаєморозумінню між батьками, дітьми, майстрами виробничого навчання.
2013р. «Голокост – трагедія людства»
Мета: Ознайомити учнів що таке Голокост в історії людства його причини та наслідки, виховувати позитивне ставлення до людської індивідуальності; сприяти усвідомленню загальнолюдських цінностей, формувати негативне ставлення до ксенофобії, антисемітизму, расизму і виховувати в учнів почуття патріотизму національної свідомості, громадянина рідної землі.
2014р. Методична розробка виховної години: “Україна — єдина країна”.
Мета: розширити розуміння учнів особистої причетності до всіх подій які відбуваються в Україні; вчити учнів шанобливого ставитись до нетлінних духовних скарбниць народу; прищеплювати повагу до національних символів, традицій оберегів; формувати комплексне уявлення про місце і роль України в сучасної Європі; розширити знання учнів з питань політичного соціального розвитку України на сучасному етапі.
Гурток “Майстерність нарізки овочів”
Мета: Формувати в учнів професійну самостійність у виконанні прийомів фігурної нарізки овочів та складання композицій. Розвивати та поширювати професійні уміння навички учнів.
Активізувати пізнавальну діяльність учнів на основі виконання вправ, пошукової та творчої самостійної роботи під керівництвом майстра виробничого навчання. Розвивати в учнів творчі здібності, естетичний смак до оформлення страв. Виховувати любов до обраної професії, і ініціативність виконання. Розвивати творчий підхід до роботи, як засіб виховання стійкого професійного інтересу, пізнавальні навики в роботі на основі новинок науки і виробництва та інноваційних технологій по методу проведення карвінгу.
Виставка гуртка “Майстерність нарізки овочів” в рамках тижня кулінарного профілю.