26 травня

26 травня відбулось чергове засідання педагогічної ради. На порядку денному були заслухані питання про завершення роботи педагогічного колективу над єдиною методичною темою та про допуск учнів випускних груп до державної кваліфікаційної атестації. З доповіддю по першому питанню слухали директора училища Віктора Кощака, який відмітив, що на завершальному періоді роботи педагогічного колективу над єдиною методичною темою, училище пройшло і завершальний ІІ етап атестаційної експертизи навчального закладу. Результати показали, що училище працює в правильному напрямку і в майбутньому потрібно керуватися наміченими шляхами зберігання іміджу училища та  реалізацією основних положень компетентнісного підходу до навчання і виховання. Упродовж п’яти років організаційно-методичне забезпечення реалізації методичної проблеми училища спрямовувалося на удосконалення професійної компетентності педагогів, формування у викладачів і майстрів виробничого навчання свідомого сприйняття продуктивних, діяльнісних технологій навчання, що забезпечують умови  навчання за новими стандартами на модульно-компетентнісній основі, соціалізацію навчально-виховного процесу, розвиток в учнів життєвих компетенцій. Методична робота в училищі створена на досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем викладачів і майстрів виробничого навчання систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного педагога навчального закладу, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку учнів. Доповідь була доповнена виступами заступника директора з НВР Галини Куштан, методиста Наталії Кияк, старшого майстра Марти Прокопишиної, керівника методичної комісії кулінарного профілю Оксани Барч та інших.

Після обговорення вирішили роботу над єдиною методичною темою вважати задовільною (одноголосно).