19.12.2020 Школа молодого майстра

19 листопада Школа молодого майстра 

19 листопада. Майстри виробничого навчання училища, які розпочали свою педагогічну діяльність у поточному навчальному році, відвідали перше заняття Школи молодого майстра виробничого навчання (майстра-початківця), роботу якої ініціював Навчально-методичний центр ПТО у Закарпатській області. Керівник Школи, методист НМЦ ПТО у Закарпатській області Ліна Войченко ознайомила педагогів з посадовою інструкцією, кваліфікаційними вимогами до посади, режимом роботи згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку ЗП(ПТ)О, особливостями оплати праці майстра виробничого навчання, а також окреслила перспективи професійного зростання майстра-початківця, роз’яснила суть організації професійно-практичної підготовки в закладі П(ПТ)О щодо проведення виробничого навчання і виробничої практики у навчально-виробничих майстернях відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ та згідно з робочими навчальними планами підготовки кваліфікованих робітників із професії у закладі професійної (професійно-технічної) освіти.

   Робота Школи майстра-початківця триватиме.