Махлинець Марія Іванівна

МАХЛИНЕЦЬ МАРІЯ ІВАНІВНА

Посада: майстер виробничого навчання, викладач
Моє кредо: твори добро і воно відгукнеться
ОСВІТА: вища
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЗА ФАХОМ: товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами; фінанси і кредит
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД:1975р., Ужгородський технікум радянської торгівлі, кваліфікація – товарознавець; 1980р., Ужгородський державний університет, кваліфікація – економіст
СТАЖ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ: 39 років, на посаді майстра в/н та викладача – 36 років
ПЕДАГОГІЧНЕ ЗВАННЯ: “майстер виробничого навчання І категорії”, 11.04.2013р., “старший викладач”, 14.05.2010 р.
КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ: спеціаліст вищої категорії, 14.05.2010 р.
РОБІТНИЧИЙ РОЗРЯД: продавець непродовольчих товарів 5 розряду,
продавець продовольчих товарів 5 розряду
НАЗВА ПРОФЕСІЇ, З ЯКОЇ ВЕДЕ ПІДГОТОВКУ: продавець продовольчих та непродовольчих товарів
ПРЕДМЕТИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ: “Основи бухгалтерського обліку”; “Організація та технологія торговельних процесів”
ФОРМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: психолого-педагогічні курси підвищення кваліфікації при НМЦ ПТО у Хмельницькій області з 26 березня по 30 квітня 2013р. Свідоцтво № 12 СПК 984298 (для майстрів виробничого навчання);
стажування з 15.10.2012 р. по 15.11.2012р. “Дастор-Ужгород”;
психолого-педагогічні курси підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників при НМЦ ПТО та у Хмельницькій області з 02 грудня 2013 по 27 січня 2014р. Свідоцтво 12СПК № 974176 (для викладачів професійно-теоретичної підготовки)
ВОЛОДІННЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ ГРАМОТНІСТЮ: достатній рівень, навчання за програмою Intel. “Навчання для майбутнього”, 2012 р. Сертифікат № 0069/12
НАГОРОДИ: знак “Відмінник освіти України”- 2006 р; Почесна грамота Управління освіти і науки Закарпатської ОДА – 2006 р; Почесна грамота президії Закарпатської обласної профорганізації – 2009 р.

 

Педагогічна діяльність майстра в/н

МЕТА АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА: підтвердження раніше встановленого педагогічного звання “майстер виробничого навчання І категорії”
МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА: “Використання міжпредметних зв’язків на уроках виробничого навчання
МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ:
2012 р. Інструкційні карти з в\н для продавців продовольчих товарів 5 розряду. Інструкційні карти з виробничого навчання складено відповідно до програми виробничого навчання для продавців продовольчих товарів 5 розряду. Їх використовують при вивченні питань з надання органолептичної оцінки якості продовольчих товарів та відбору проб (розглянуто і схвалено на засіданні науково-методичної ради училища, протокол № 5 від 20 квітня 2012р.)
2014р. Навчально-методичне видання: “Уроки в/н в майстерні для продавців продовольчих товарів 5 розряду”
Навчально-методичне видання розроблено відповідно до стандартів та робочої навчальної програми з виробничого навчання професії продавець продовольчих товарів 5 розряду з метою надання допомоги майстрам виробничого навчання при проведенні інструктажів. Видання містить розроблені плани уроків, додатки дидактичних матеріалів, конспекти уроків (розглянуто і схвалено на засіданні методичної ради училища, протокол № 11 від 19 травня 2014р.)

 

Педагогічна діяльність викладача

МЕТА АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА: підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” та встановленого педагогічного звання “старший викладач”
МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА: “Використання міжпредметних зв’язків на уроках теоретичного навчання”
ВІДКРИТІ УРОКИ В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
на рівні навчального закладу
2012р. Відкритий урок з предмета «Організація та технологія торговельних процесів» на тему: “Організація продажу в магазинах” з використанням мультимедійної презентації.
2013р. Відкритий урок з предмета “Основи бухгалтерського обліку” на тему: “Порядок виявлення та затвердження результатів інвентаризації”
2014р. Відкритий урок з предмета “Організація та технологія торговельних процесів» на тему: «Правила розміщення та викладки товарів у торговельному залі» (розглянуто і схвалено на засіданні методкомісії торгового профілю, протокол № 5, від 17.11.2014р.)
МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ:
2011р. Методичні рекомендації: “Оформлення первинних і зведених документів під час проведення занять у групах продавців продовольчих та непродовольчих товарів” (розглянуто і схвалено на засіданні науково-методичної ради училища, протокол № 5 від 15 квітня 2011р.)
2011р. Методична доповідь: “Використання інноваційних технологій навчання – запорука підготовки висококваліфікованих робітників”
2012р. Методична розробка: “Активізація нових форм і методів навчання на уроках виробничого і теоретичного навчання”
2013р. Методична доповідь: “Індивідуалізація та диференціація навчального процесу”. Індивідуалізація процесу навчання – організація навчально-виховного процесу, при якій вибір способів, прийомів, темпу навчання враховує індивідуальні відмінності учнів, рівень розвитку їхніх здібностей.
2013р. Методична доповідь: «Колектив. Роль педагога у формуванні учнівського колективу». Формування особистості в колективі, взаємовідношення особистості і колективу, вплив колективу на особистість, ефект виховного впливу викладача  багато в чому визначаються  структурою колективів і груп, в які входить учень, їх спрямованістю, характером взаємостосунків їх членів, залежать від положення учня в колективі, або від його соціометричного статусу.
2014р. Методична розробка: “Міжпредметні зв’язки на уроках теоретичного навчання”. Використання міжпредметних зв’язків на уроках теоретичного навчання дає можливість здійснювати зв’язки між предметами для поглибленого, всебічного розгляду найважливіших понять, явищ; міжпредметні зв’язки є результатом узагальнюючих дій (розглянуто на засіданні методичної комісії торгового профілю, протокол № 11 від 19.05.2014 року).
2014р. Методична доповідь: “Умови та способи розвитку творчості викладача”. Педагогічна творчість викладача полягає у створенні сприятливих психолого-педагогічних умов для розвитку потенційних можливостей кожного учня в навчально-виховному процесі. Ефективність розвитку дитини значною мірою визначатиметься освітнім середовищем, скоординованою діяльністю всіх суб’єктів, причетних до її виховання.
ПУБЛІКАЦІЇ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
№ 1, 2015р., інформаційно-методичний збірник “Вісник”. «Використання міжпредметних зв’язків як фактор оптимізації процесу підготовки майбутніх торгових працівників». Методична розробка уроку теоретичного навчання з предмету «Організація та технологія торговельних процесів» на тему: «Правила розміщення та викладки товарів в торговельному залі»
Участь у обласних заходах
2012р. – обласний конкурс на кращий навчальний проект «Роздрібна торговельна мережа», створений за освітньою програмою «Інтел». Навчання для майбутнього.

Позанавчальна робота


31 жовтня 2013 р. в рамках тижня професійно-технічної освіти проведено майстер-класи: «Зав’язування краваток» та «Декоративне оформлення упаковки», які провели учні ІІ курсу групи прод-.пром.№ 1 разом з майстром виробничого навчання Махлинець М.І. Учні продемонстрували майстерність та оригінальність оформлення подарунка способом «ананас» і показали різні способи зав’язування краваток. Мультимедійний супровід у формі презентації з історії зав’язування краваток додав особливої родзинки до атмосфери проведення майстер-класів.


6 березня 2014р. відкрита виховна година на тему «Не вмре повік твоє святе ім’я» з нагоди святкування 200 – річчя від дня народження Т.Г.Шевченка проведена в групі продавець продовольчих та непродовольчих товарів другого курсу. Захід супроводжувала презентація, кожна сторінка якої відтворювала певні віхи життя Кобзаря. Особливої душевності заходу надавав тихий ліричний музичний супровід.


23 квітня 2014 р. майстер-клас провела учениця групи прод-пром. №1 ІІ курсу (майстер в\н Махлинець М.І.) з оформлення “Дерева щастя”, використовуючи різноманітні сучасні матеріали: стрічки, нитки, пакувальний папір, сизаль тощо. Майстер-клас супроводжувала презентація, розроблена учнями та майстром в результаті попередньо проведеної пошуково-дослідницької роботи гуртківців.