Консультації юрисконсульт

 

Маркович Тетяна Юріївна

Юрисконсульт Ужгородського ВПУ

торгівлі та технологій харчування.
Освіта – повна вища, УжНУ (рік закінчення 2010р.)
спеціальність – правознавство
кваліфікація – спеціаліст з права
Контактна інформація:
Тел. (03122) 2-56-95
Електронна адреса: vputth@e-mail.ua

 

 

Юрисконсульт Ужгородського вищого професійного училища торгівлі та технологій харчування спрямовує свою роботу на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних документів, працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків,а також забезпечення захисту особистих прав та інтересів учнів закладу.

 

Основні завдання юрисконсульта училища:
– перевіряє відповідність законодавству проектів наказів, листів, інших актів, що подаються на підпис директору;

 

– бере участь у розробці проектів документів з питань діяльності училища;

 

– організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів, бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів;

 

– бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів училища в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів;

 

– бере участь у підготовці колективного договору;

 

– організовує і проводить роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників, роз’яснює практику застосування законодавства, надає консультації з правових питань, а також здійснює іншу роботу, пов’язану з діяльністю училища.