03 квітня

03 квітня в навчальному закладі розпочався тиждень педагогічної та професійної майстерності методичної комісії торгового профілю. Упродовж тижня проводитимуться заходи згідно складеного та затвердженого плану.

Після урочистого відкриття було проведено проблемний семінар на тему: «Підвищення ефективності сучасного уроку через особистісно – орієнтовану систему навчання». В семінарі взяли участь члени методичної комісії торгового профілю. Про впровадження особистісно – орієнтованих технологій у професійно – теоретичну підготовку учнів розповіла методист училища Наталія Кияк. Заступник директора з навчально- виховної роботи

Євген Кучерявий у своєму виступі зупинився на позаурочній роботі як засобі стимулювання ініціативи і самостійності учнів, формування всебічно і гармонійно розвиненої творчої особистості. Заслуговують уваги і виступи

Ганни Стерчо, Наталії Кузьми, Ольги Трельо та Марії Махлинець. Реалізація особистісно – орієнтованих технологій поєднує виховання і навчання в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально – педагогічного захисту, розвитку кожного учня, підготовки їх до життєтворчості, до реалізації своїх здібностей в своїй професії.