05 січня

5 січня відбулися педагогічні читання на тему «Сучасні форми інноваційної діяльності педагога в умовах відкритого інформаційного простору». Викладачі Кучерявий Є.І.,Галас Н.П., Галаговець А.М.,Онікіна А.А. та майстри в/н  Барч О.І., Назаренко О.В., Деревляник М.В., Мулеса М.М. поділилися досвідом своєї діяльності в умовах відкритого інформаційного простору. Зокрема, зупинилися на використанні різних методів навчання, що застосовуються у хмаро орієнтованому середовищі: пояснювально-ілюстративний; засвоєння практичних знань; частково-пошуковий; проблемний; дослідницький. Форми організації навчання: лекції; практичні і лабораторні роботи; робота в групах; самостійна робота; робота у навчальних і дослідницьких мережних проектах; пояснення та індивідуальні консультації. Викладач Євген Кучерявий відмітив, що серед інноваційних форм навчання, що можуть бути реалізовані лише у хмаро орієнтованому середовищі, доцільно застосовувати комбінований тренінг, в якому поєднуються очна і дистанційна форми роботи. У процесі тренінгу створюється ситуаційна електронна навчальна мережа, учасники якої вмотивовані на здійснення колективної діяльності за спільним сценарієм.