08 листопада

08 листопада підготовка майбутніх кваліфікованих робітників високого рівня професійної компетентності, здатних до діяльності, сповненої інтелектуального і творчого змісту, спонукає до удосконалення виробничого навчання – невід’ємної складової  підготовки кваліфікованих робітників.  З метою забезпечення правильної організації виробничого навчання в групі продавців продовольчих та непродовольчих товарів (майстер в/н Кузьма Н.В.) розробляються інструкційно – технологічні картки.  Практична підготовка проводиться у навчально-виробничій майстерні. Форми організації виробничого навчання обираються довільно майстром з урахуванням сучасних освітніх технологій, регіонального компоненту та вимог роботодавців. У процесі виробничого навчання учні вирішують різноманітні виробничі завдання, спрямовані на вироблення певних навичок і вмінь, що стануть у потребі учням у майбутній роботі. Система виробничого навчання, будується на принципі групування окремих частин, елементів змісту виробничого навчання та послідовності їх вивчення. Проблемна побудова виробничого навчання активізує мислення учнів. Його мета – не просто дати інформацію для запам’ятовування, а поставити навчальну проблему, максимально наближену до виробництва, зіткнення з якою створить проблемну ситуацію.   

 Під час виробничого навчання в групі продавців.