5 вересня

05 вересня відбулося перше заняття школи молодого педагога.

05 вересня відбулося перше заняття школи молодого педагога.В цьому навчальному році педагогічний колектив поповнився трьома молодими викладачами. Керівник школи методист Наталія Кияк розпочала заняття школи словами Василя Сухомлинського «Відкрити у кожній людині творця, поставити її на шлях самобутньо-творчої, інтелектуально-повнокровної праці – це завдання стає нині першочерговим у практичній роботі навчального закладу». На занятті слухачів було ознайомлено з планом роботи школи,та представлено наставників, закріплених за ними. Згідно плану роботи на заняттях ШМП розглядатимуться актуальні питання з  методики викладання спецдисциплін,  застосування сучасних освітніх технологій навчання на різних етапах уроку, використання нетрадиційних форм навчання, спрямованих на поповнення теоретичних знань молодих педагогів, удосконалення методики викладання окремих предметів професійно-теоретичної підготовки, застосування активних форм і методів, впровадження передового педагогічного досвіду.