Методична робота

Методична робота – це цілісна система взаємопов’язаних дій, які забезпечують безперервний розвиток творчої особистості педагога, формування єдиного колективу педагогів – дослідників, а в кінцевому результаті – підвищення креативності освітнього рівня навчального закладу.

Методична робота – це поєднання педагогічної, управлінської та інноваційних складових, що реалізуються через гармонізацію змістових і структурних елементів

  

 

                                                                                                     

Єдина методична проблема над якою працює училище:

«Упровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій, спрямованих на формування креативності й компетентності учнів, підготовку їх до професійної конкурентоспроможної діяльності»

Пріоритетні напрямки роботи училища у 2022 – 2023 н.р.

 • упровадження інноваційних технологій, методик, форм організації навчально-виховного процесу ;
 • підвищення якості знань здобувачів освіти та забезпечення належної підготовки кваліфікованих робітників ;
 • удосконалення уроку, забезпечення мотивації навчання та створення ситуації успіху для різних категорій учнів;
 • упровадження мультимедійних та комп’ютерних технологій для забезпечення інформатизації навчально-виховного процес;
 • спрямування навчально-виробничої та методичної роботи на успішну реалізацію елементів дистанційного та змішаного навчання учнів підвищення фахової майстерності педагогів, їх професійної компетентності, розвиток творчої ініціативи педагогів;
 • удосконалення роботи з обдарованими учнями, залучення їх до різних конкурсів, турнірів, розвиток у них науково-дослідницьких навичок, проектної діяльності ;
 • спрямування виховного процесу на найвищі морально-духовні та потенційні можливості виховання, створення умов для досягнення життєвого успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей;
 • забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя учнівської молоді;
 • посилення профорієнтаційної роботи з неповнолітніми, забезпечення постійного контролю за дотриманням законодавства, спрямованого на профілактику правопорушень із залученням органів внутрішніх справ, служби у справах дітей, громадськості;
 • суворе дотримання вимог Закону України «Про охорону дитинства», міських  програм, які направлені на поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, соціального та матеріального забезпечення та захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • створення необхідних умов для роботи методичних комісій, координації їхньої роботи та активізація їх діяльності щодо надання методичної допомоги педагогам;
 • спрямування діяльності психологічної служби на підготовку учнів до самостійного життя, підтримку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, посилення ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з членами їх родин
 • реалізація ідей національно-патріотичного виховання, створення кутка бойової слави про випускників училища, які загинули у зоні АТО та у війні Росією;
 • удосконалення матеріально-технічної бази училища, поповнення навчальних кабінетів комп’ютерною та копіювальною технікою, сучасною наочністю, довідковою літературою ;
 • презентація кращого досвіду роботи педагогів сторінках фахових журналів ;

 

Головні  завдання  методичної роботи

у 2022-2023 н.р.

Забезпечення методичного супроводу розробки навчальних програм, навчально-методичних, науково-методичних та дидактичних матеріалів;

Розробка, розгляд, аналіз навчально-методичної документації, внесення коректив та змін у навчальні програми з урахуванням регіонального компоненту та сучасних інноваційних технологій;

Вивчення і впровадження інноваційних педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання в навчальний процес, аналіз цієї роботи;

Проведення роботи з комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, зміцнення матеріально-технічної бази навчання;

Аналіз стану і результатів навчально-виробничої діяльності, якості знань, умінь і навичок учнів;

Організація та проведення конкурсів фахової майстерності, предметних олімпіад, вікторин,  майстер-класів, виставок, дегустацій та інших заходів;

Сприяння дослідницькій та пошуковій роботі педагогічних працівників та учнів;

Створення умов для всебічної самоосвіти і підвищення рівня педагогічної і професійної майстерності;

Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

Популяризація професій для торгівлі та громадського харчування, волонтерська і профорієнтаційна робота;

Організація взаємодії з іншими навчальними закладами, навчально – методичними та науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти, рецензування та апробації навчально-методичних матеріалів.

 

 

Атестація педпрацівників