06 червня

06 червня розпочався перший (організаційно – настановчий) етап курсів підвищення кваліфікації для майстрів виробничого навчання  при Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти.

06 червня розпочався перший (організаційно – настановчий) етап курсів підвищення кваліфікації для майстрів виробничого навчання  при Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти.Згідно з умовами курси підвищення кваліфікації проходять за дистанційною формою навчання з використанням дистанційних технологій (сесії в режимі–оn–line). Упродовж тижня майстри виробничого навчання училища Мулеса М.М. та Яценко Н.П. займатимуться відповідно до складеного розкладу навчальних занять за очно- дистанційною формою.