06 вересня

06 вересня в перший понеділок місяця згідно плану роботи училища було проведено заняття школи молодого педагога.

06 вересня в перший понеділок місяця згідно плану роботи училища було проведено заняття школи молодого педагога.Керівник школи методист Наталія Кияк ознайомила присутніх з планом роботи школи на новий навчальний рік. Робота Школи молодого педагога  спрямована на поповнення теоретичних знань молодих педагогів, удосконалення методики викладання окремих дисциплін, на сприяння застосуванню активних форм і методів, впровадження передового педагогічного досвіду, а  планування здійснюється на основі діагностування, що дає можливість об’єктивно визначити індивідуальні потреби педагога. На заняттях ШМП розглядаються актуальні питання з педагогіки,  методики викладання загальноосвітніх та спецдисциплін, методики організації уроків виробничого навчання, застосування різних освітніх технологій навчання на різних етапах уроку, використання нетрадиційних форм навчання.