Міжнародна співпраця

wwb img7

 

 

 

 

 wwb img7

Проект “Децентралізація управління професійним навчанням в Україні”

   Ужгородське ВПУ торгівлі та технологій харчування є одним з шести пілотних навчальних закладів України, які були відібрані для участі в проекті «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні». Пріоритетним напрямком визначено професію «кухар». Метою проекту є підвищення ефективності професійного навчання безробітних в Україні. 
Участь в проекті розпочалася з семінарів, на яких канадські фахівці ознайомили нас з системою професійного навчання в їхній країні. Мета цих семінарів: передача досвіду канадських навчальних закладів у встановленні, збереженні та ефективному використанні зв’язків з місцевими громадами та роботодавцями. Нам були представлені конкретні дієві механізми та можливості і специфіка їх застосування в Україні.

    Основні напрямки та результати роботи Ужгородського ВПУ торгівлі та технологій харчування в рамках проекту «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні»:
   
– вивчення навчальних потреб за професією кухар: проведення моніторингів, опитування роботодавців з метою конкретизації їх вимог щодо підготовки фахівців

– розробка оновлених навчальних програм відповідно до потреб роботодавців

– створення Консультативних рад, які забезпечують міцний і ефективний зв’язок навчального закладу з галузевими підприємствами і роботодавцями та надають інформацію щодо впровадження нових технологій, наявних вакансій  та змін, що відбуваються в галузі

– формування Дорадчих комітетів, покликаних надавати навчальному закладу рекомендації та поради, що допомагають покращити навчальні програми, зробити їх більш ефективними та відповідними до потреб ринку праці 

– створення сучасної кухні-лабораторії для проведення лабораторно-практичних робіт з професії кухар-кондитер завдяки новому обладнанню, наданому проектом 

–  навчальні поїздки педагогічних працівників навчального закладу до Канади та Словаччини з метою ознайомлення з механізмами взаємодії структурних підрозділів навчальних закладів, роботою Дорадчих комітетів та Консультативних рад, формами розробки навчальних планів, системою вивчення ринку праці тощо

– розробка та впровадження бізнес-плану як інноваційного підходу до планування роботи навчального закладу, що дозволить краще визначити пріоритетні напрямки діяльності та досягти ефективного їх виконання 

– впровадження набутого досвіду результатів проекту серед інших навчальних закладів регіону шляхом проведення семінарів,  презентацій, круглих столів.