14.10.2020 День козацтва

14 жовтня українці святкують День українського козацтва.

Українському козацтву, цьому унікальному явищу світової історії, належить найвидатніше місце в здобутті Україною права на власну державу. Протягом кількох століть воно відігравало провідну роль в усіх сферах історичного буття українського народу, взявши на себе відповідальність у вирішенні найважливіших завдань, що стояли перед українською нацією. Пропонуємо для кращого ознайомлення з цією темою переглянути  літературу, яка надійшла до бібліотечного фонду і, дійсно, заслуговує пильної уваги. 

Апанович, О. М. Козацька енциклопедія для юнацтва : книга статей про історичне буття українського козацтва / Олена Апанович ; упорядкув., текстол. підготов. О. Яремійчук ; наук. ред., авт. післямови Ю. Мицик. – К.: Веселка, 2009. – 719 с.:іл.

Книжка видатного історика і письменниці О. М. Апанович (1919-2000) адресована найширшим читацьким колам, та насамперед допитливому юнацтву. Хоча статті в книжці розміщені за алфавітом, вона не є класичною академічною енциклопедією, оскільки не обтяжена довідковим апаратом. Залучення широкого спектра наукових джерел, всебічність охоплення історичної інформації поєднані з популярністю, художністю викладу, що значно полегшує сприйняття історичного матеріалу. Саме тому книжка виконуватиме не тільки довідкову, енциклопедичну функцію, служитиме навчальним посібником для школярів і студентів, а й стане захоплюючим читанням для всіх небайдужих до історії, сприятиме вихованню національної свідомості, утвердженню в суспільстві української національної ідеї.

Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки / упорядники та перекладачі: В. Крекотень, В. Шевчук, Р. Іванченко, О. Дзюба — К.: Дніпро, 2006.- 976 с, іл.

Цей збірник — унікальний корпус козацької історіографії. До нього входять: Густинський літопис — видатна пам’ятка української історичної прози першої половини XVII ст., що охоплює основні події всесвітньої історії, літописну історію Київської Русі, південно-руських князівств XII—XIV ст., Литовської Русі аж до історичних витоків козацтва; літопис Самійла Величка — наймонументальніший твір української історико-мемуарної прози XVII—XVIII ст. у двох томах. Перший том охоплює події 1648—1659 рр. на Україні. Другий продовжує опис подій і закінчується 1700 р.; закінчує збірник літопис Грабянки — розповідь про походи та битви козацькі XVI—XVIII ст. Перебіг з писань різних літописців та з щоденника, писаного на війні, що точилася з поляками, зібраний зусиллями полковника Григорія Грабянки та підтверджений самобутніми свідченнями старих жителів м. Гадяча 1710 р. Це документальні першоджерела, де значуще кожне слово. Видання універсальне. Воно придатне як для наукової роботи, так і для шанувальників рідної історії та культури.

Історія українського козацтва: нариси: У 2 т. / редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – Т. 1. – 800 с: іл.

Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. До першого тому увійшли нариси, які охоплюють ґенезу та еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця XVIII століття.

Історія українського козацтва: нариси: У 2 т. / редкол.: В. А. Смолій(відп. ред.) та ін. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. -Т. 2. – 724 с: іл.

Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. У другому томі розглянуто етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького історіописання, сприйняття українського козацтва у західноєвропейському світі. Спеціальні нариси присвячено еволюції козацького стану після ліквідації козацької держави та поглинення України іноетнічними імперськими структурами, відродженню козацтва в сучасній Українській державі.