Кадровий склад

Додаток 1

СПИСОК  

викладачів загальноосвітніх дисциплін Ужгородського ВПУ торгівлі та технологій харчування

станом на 01.10.2019 року

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народ-

ження

Коли і який навчальний заклад закінчив, спеціальність за дипломом, кваліфікація, номер документа

Предмети, які викладає, педнавантаження (кількість годин)

Освіта

З якого року працює у навчальному закладі/ здійснює викладацьку діяльність

Підвищення

кваліфікації (рік, назва установи, категорія слухачів, номер свідоцтва, дата видачі)

Рік та результати останньої атестації

(присвоєння чи підтверження)

фахова (так чи ні)

педагогічна (так чи ні)

спеціаліст, магістр

бакалавр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.                   

Костик

Євген

Павлович

(суміщення посади)

08.03.1981

2005 р. Ужгородський національний університет, фізична реабілітація, викладач фізичного виховання та спорту, реабілітолог, диплом АК №27228552  від 30.06.2005р.

Фізична  культура – 332

так

так

так

 

2006/2006

2017р.

Закарпатський ІППО, вчителів фізичної підготовки, свідоцтво ЗІСПК 028253

 від 21.04.2017р.

2016р.,

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст

першої категорії»

2.                   

Кощак

Оксана

Іванівна

(суміщення посади)

03.01.1963

1988р.  Вінницький медичний інститут ім. М.Пирогова

педіатрія, лікар, диплом ЛВ № 378858 від 25.06.1988р.

Основи медичних знань – 180

так

ні

так

 

2013/2013

2018р.

Закарпатський ІППО, вчитель предмета «Захист Вітчизни», свідоцтво ЗІ СПК 032374 від  26.01.2018р.

2018р.,

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст

другої категорії»

3.                   

Ніколаєва

Тетяна

Сергіївна

12.05.1984

2006 р. Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука», викладач фізичного виховання та спорту, спеціаліст з фізичної реабілітації, диплом РВ № 30010335 від 25.06.2006р.

Фізична культура – 518

 

так

так

так

 

2007/2007

2016р.

Закарпатський ІППО, свідоцтво .№12СПК769940 від 15.04.2016р.

2016р.,

присвоєння кваліфікаційної категорії спеціаліст другої категорії»

4.                   

Марко

Петро

Михайлович

23.05.1968

1999 р. Київський військовий гуманітарний інститут, практична психологія, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня, диплом МО №11006199 від 26.06.1999р.

Захист Вітчизни – 210

так

ні

так

 

2019/2019

 


Додаток 2

 

 

СПИСОК

викладачів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки

Ужгородського ВПУ торгівлі та технологій харчування станом на 10 вересня 2019 року

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народ-

ження

(вік пенсійний – так чи ні)

Коли і який навчальний заклад закінчив, спеціальність за дипломом, кваліфікація, номер документа

Предмети якої галузі (з якої професії) викладає, педнавантаження (кількість годин)

Освіта

З якого року працює у навчально-му закладі/ здійснює викладацьку діяльність

Підвищення кваліфікації  (рік, назва установи, категорія слухачів, номер свідоцтва)

Рік та результати останньої атестації

(присвоєння чи підтвердження)

фахова (так чи ні)

педагогічна (так чи ні)

спеціаліст, магістр

бакалавр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.                    

Барч

Оксана

Іванівна

(суміщення посади)

31.03.1961

(ні)

1980р.Ужгородський технікум радянської торгівлі, технологія приготування їжі, технік-технолог, диплом ВТ-І №134160 від 01.03.1980р.;

2013р. Вінницький ТЕІ Київського НТЕУ, спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування,

диплом ВН № 44048784

від 28.02.2013р.

Організація виробництва та обслуговування -253

так

ні

так

1987/2002

2015р.

НМЦ ПТО та ПК ІПП у Хмельницькій області, (викладачів професійно-теоретичної підготовки), свідоцтво №12 СПВ 136686 від 28.04.2015р.

2018р.,

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший викладач»

2.                    

Галаговець Анжеліка

Миколаївна

 

22.09.1983

(ні)

 

2009р. Ужгородський комерційний технікум, технік-технолог з технології харчування, диплом АК № 35670392   від 27.02.2009р.;

2013р. Вінницький ТЕУ Київського НТЕУ, спеціаліст з менеджменту організації та адміністрування, диплом ВН№44078881 від 28.02.2013р.

Устаткування підприємств харчування – 424

Технологічне обладнання-56

 

 

так

ні

так

 

2006/2011

 

2018р.

НМЦ ПТО ПК ІПП у Хмельницькій області (викладачів професійно-теоретичної підготовки), свідоцтво № ПК 22771726/001338-18 від  02.02.2018р.

2019р.,

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст

першої категорії»

3.                    

Ганич

Ганна

Михайлівна

 

 

10.02.1986

(ні)

 

2010р. Київський національний університет харчових технологій, спеціаліст з технології хліба, кондитерських макаронних виробів та харчових концентратів, диплом КВ № 39837477 від 27.12.2010р.

Технологія приготування борошняних кондитерських виробів з основам. товарознавства – 522;

Технологія приготування кондитер. виробів харчової промисловості – 60

 

так

ні

так

2008/2008

2019р.

Білоцерківський ІНПО, (викладачів професійно-теоретичної підготовки), свідоцтво СПК 35946459 – 000452– 19 від 26.04.2019р.

2015р.,

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст

другої категорії»

4.                    

 

Галас

Наталія

Павлівна

 

 

12.12.1964

(ні)

1992р. Київський торгово-економічний інститут, технологія і організація громадського харчування,   інженер-технолог, диплом ЦВ № 666974 від 30.01.1992р.

Технологія приготування їжі з основами товарознавства – 813

так

ні

так

 

1987/1997

 

2015р.

НМЦ ПТО та ПК ІПП у Хмельницькій області, (викладачів професійно-теоретичної підготовки), свідоцтво №12СПВ 136688 від 28.04.2015р.

 

2019р.,

підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший викладач»

5.                    

Гриценко

Еріка

Емериківна

(суміщення посади)

27.06.1978

(ні)

2014р. Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного ТЕУ, спеціаліст з товарознавства і комерційної діяльності, Товарознавство і комерційна діяльність; диплом АК № 45959022 від 28.02.2014р.

Реєстратори розрахункових операцій – 101,

Організація та технологія торговельних процесів – 148

так

ні

так

2005/2014

2016р.

Білоцерківський ІНПО, (викладачів професійно-теоретичної підготовки), свідоцтво СПК 86176 від 15.04.2016р.

2016р.,

присвоєння кваліфікаційної категорії    «спеціаліст

другої категорії»

6.                    

 

Іванік

Оксана

Миколаївна

(суміщення посади)

24.04.1964

(ні)

1983р.Ужгородський технікум радянської торгівлі, технік-технолог, технологія громадського харчування, диплом ІН ВЕ № 003277,  05.09.2000 р. 2017р.Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, магістр технології в ресторанному господарстві, М17№050635 від 04.04.2017р.

Технологія приготування їжі з основами товарознавства (ЛПР) – 288

так

ні

так

2010/2014

7.                    

Качур

Вікторія

Миколаївна

 

20.05.1966

(ні)

1989р. Ужгородський

державний університет,  викладач російської мови та літератури, диплом РВ№775481, 20.06.1989р; 2002р. Міжрегіональна Академія Управління персоналом, психологія, психолог, диплом ДСК №011600 від 30.08.2002р.

Психологія та етика ділових відносин – 114;

Українське ділове мовлення – 114

 

так

так

так

 

2001/2001

2018р.

Білоцерківський ІНПО, (викладачів професійно-теоретичної підготовки), свідоцтво СПК 35946459 – 000258 – 18 від 27.04.2018р.

2019р.,

підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст  вищої  категорії»

 

8.                    

Кияк

Наталія Олександрівна

(суміщення

посади)

30.07.1956

(так)

1980 р. , Київський торговельно-економічний інститут, товарознавець вищої кваліфікації, товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами, диплом ЖВ № 999095 від 12.06.1980р.

Товарознавство непродовольчих товарів – 118

так

ні

так

 

1978/1980

2013р.

 НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, (викладачів професійно-теоретичної підготовки),

свідоцтво12 СПК № 933047 від 21.01.2013р.

2015р.,

підтвердження

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

та присвоєння педагогічного звання «викладач методист»

9.                    

Кішко

Йолана

Павлівна

(сумісник)

12.03.1955

(так)

1978р. Ужгородський державний університет, англійська мова і література, філолог, викладач англійської мови, диплом

В-І№777665 від 30.06.1978р.

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) – 170

так

так

так

 

2008/2008

2019р.

Білоцерківський ІНПО, (викладачів професійно-теоретичної підготовки), свідоцтво СПК 35946459 – 000463 – 19 від 26.04.2019р.

2015р., підтвердження

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

10.                

Кормош

Тетяна

Ігорівна

(суміщення посади)

19.12.1961

(ні)

1983р. Київський технікум готельного господарства, організація обслуговування в підприємствах громадського харчування, технік-організатор, ЕТ №929670 від  03.03.83р

1989р. Ужгородський державний університет, фінанси і кредит, економіст, диплом ТВ 810842 від 27.06.1989р.

Організація обслуговування в ресторанах – 222

 

так

ні

так

2017/2017

11.                

 

Коршинський

Ярослав

Петрович

(суміщення посади)

13.05.1956

(так)

1980р. Львівський сільськогосподарський інститут, механізація сільського господарства, інженер-механік, диплом Г-ІІ№107077 від 05.07.1980р.

Охорона праці – 180

 

 

 

 

2013/2013

2018р.

Білоцерківський ІНПО (викладачів професійно-теоретичної підготовки), СПК № 35946459 – 000259- 18, 27.04.2018р.

2019р.ТОВ «Закарпатський НЦППК», про перевірку знань з питань охорони праці, посвідчення

№ 675-ОП-19, 21.06.2019р.

2018р.,

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст

другої категорії»

12.                

 

Кощак

Віктор

Йосипович

(суміщення посади)

22.12.1955

(так)

1977р. Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. Івана Франка, фізика, вчитель фізики, диплом В-І №769988

від 01.07.1977р.

 

Правила дорожнього руху-40

так

так

так

 

 

 

2000/2000

2017р.

НМЦ ПТО ПК  ІПП у Хмельницькій області (викладачів загальнопрофесійної підготовки), свідоцтво

ПК22771726/001000-17 від 17.05.2017р.

2019р.,

підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

 

13.                

Кузьма

Наталія

Василівна

(суміщення посади)

23.06.1967

(ні)

2012р. Ужгородський навчальний центр Київського НТЕУ, товарознавство та комерційна діяльність, спеціаліст з  товарознавства та комерційної діяльності, диплом  АК № 43714466

від 05.06.2012р.

 

Товарознавство непродовольчих товарів – 217,

Гігієна та санітарія виробництва-112

так

ні

так

 

2005/2010

2019р.

НМЦ ПТО ПК  ІПП у Хмельницькій області (викладачів професійно-теоретичної підготовки), свідоцтво ПК22771726/002199-19 від 10.05.2019р.

2015р.,

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст

другої категорії»

14.                

Кучерявий

Євгеній

Іванович

(суміщення посади)

10.12.1982

(ні)

2004р.Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права, країнознавство, магістр з країнознавства, перекладач з іноземної мови, диплом АК№ 24017382 від 20.06.2004р.

2013р. Київський університет права НАН України,  спеціаліст з правознавства, юрист, диплом КВ №44008619 від 01.02.2013р.

Основи правових знань – 184

так

ні

так

2005/2005

2019р

НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, (викладачів професійно-теоретичної підготовки), свідоцтво ПК22771726/002200-19 від 10.05.2019р.

2016р.,

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

15.                

Куштан

Галина

Василівна

(суміщення посади)

31.08.1966

(ні)

1990р. Київський торгово-економічний інститут, економіка торгівлі, економіст, диплом УВ №775976 від 11.06.1990р.

Основи галузевої економіки та підприємництва – 184,

Основи малого бізнесу – 96,

Основи маркетингу та менеджменту – 26

так

ні

так

1993/1995

2018р.

 НМЦ ПТО ПК ІПП у Хмельницькій області (викладачів професійно-теоретичної підготовки), свідоцтво   № ПК 22771726/001336-18 від 02.02.2018р.

2016р.,

підтвердження

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «викладач-методист»

16.                

Махлинець Марія

Іванівна

27.05.1956

(так)

1975р.,Ужгородський технікум радянської торгівлі, товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами, диплом Щ-І № 202192 від 03.07.1975р.

1980р.,Ужгородський Держуніверситет, економіст, фінанси і кредит, диплом Г-ІІ № 241593 від.21.06.1980р

Організація та технологія торговельних процесів – 148

так

ні

так

1978/1983

(2017-2019 – не працювала)

2014 р.

 НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, свідоцтво 12 СПК 974176 (викладачів професійно-теоретичної підготовки)

.2015р.

підтвердження

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

та педагогічного звання «старший викладач»

17.                

Мулеса

Маріанна Михайлівна

(суміщення посади)

21.07.1979

(ні)

2014р. Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, спеціаліст з фінансів та кредиту, фінанси і кредит, диплом АК№ 47478136 від 27.06.2014р.

 1998р. ПТУ № 20, кухар, кондитер,

2011р.  Львівське ВПУ ресторанного сервісу та туризму, ВК № 40164977 від 14.05.2011р. (кондитер 5 розряду)

Малювання і ліплення ЛПР – 92

так

ні

так

2003/2016

2019р

НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, (викладачів професійно-теоретичної підготовки), свідоцтво ПК22771726/002201-19 від 10.05.2019р.

18.                

 

Назаренко

Ольга

Вікторівна

(суміщення посади)

 

17.09.1968

(ні)

1988р. Чернігівський технікум радянської торгівлі, технологія приготування їжі, технік-технолог, диплом ЛТ № 940588 від 27.02.1988р. 2013р. Вінницький ТЕІ Київського НТЕУ, спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування,

диплом ВН № 44048794 від 28.02.2013р.

 

Страви закарпатської кухні – 96,

Кулінарна характеристика страв – 73

так

ні

так

1998/2009

2016р.

Білоцерківський ІНПО (викладачів професійно-теоретичної підготовки), СПК 86193 від

 15.04.2016 р.

2018 р.,

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»

 

19.                

Онікіна

Анастасія Андріївна

(сумісник)

20.05.1994

(ні)

2017р. ДВНЗ «Ужгородський національний університет», математика, вчитель інформатики, диплом М17 № 067170 від 30.06.2017р.

Інформаційні технології – 70

так

так

так

2017/2017

 

20.                

Островський Станіслав Францович

(суміщення посади)

21.07.1959

(так)

 

1983р. Київський технікум готельного господарства, організація обслуговування в підприємствах громадського харчування,  технік-організатор. диплом

ЕТ №929864 від 03.03.1983р.

1999р. Київський інститут туризму, економіки і права, менеджмент організацій, менеджер-економіст, диплом МБ НХ № 002191 від 24.05.1999р.

Технологія приготування коктейлів – 55

так

ні

так

2017/2018

 

21.                

Павлишинець

Лариса

Василівна

15.06.1991

(ні)

2013р. ДВНЗ «Ужгородський національний університет», мова і література (німецька), філолог, викладача німецької мови та світової літератури, диплом АК № 45152070 від 30.05.2013р.

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням  (німецька мова) – 170

так

так

так

2014/2014

2018р.

Білоцерківський ІНПО (викладачів професійно-теоретичної підготовки), свідоцтво СПК № 35946459 – 000265-18 від 27.04.2018р.

2018р.,

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст

другої категорії»

22.                

Прокопишина Марта

Миколаївна

(суміщення посади)

17.07.1958

(так)

1981р. Ужгородський технікум радянської торгівлі, технік-технолог, технологія приготування їжі, диплом ГТ –І № 372410 від 28.02.1981р.

1986р., Ужгородський  Державний університет, бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності, економіст, диплом НВ № 826451 від 28.06.1986р.

Облік, калькуляція і звітність – 160

Техніка обчислень, облік і звітність – 41

 

так

ні

так

1987/1989

2018р.

 НМЦ ПТО ПК ІПП у Хмельницькій області (викладачів професійно-теоретичної підготовки), свідоцтво №ПК 22771726/001337-18 від 02.02.2018р.

2018р.,

підтвердження

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

та педагогічного звання «старший викладач

23.                

Стерчо

Ганна

Василівна

14.03.1950

(так)

1973р. Київський торгово-економічний інститут, товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами, товарознавець вищої кваліфікації, диплом Я № 897248 від 10.06.1973р.

Товарознавство продовольчих товарів – 280,

Фізіологія харчування – 169,

Харчова безпека – 41

Облік і звітність – 77

так

ні

так

1970/1975

2018р.

Білоцерківський ІНПО (викладачів професійно-теоретичної підготовки), свідоцтво СПК № 35946459 – 000271-18  від 27.04.2018р.

2018р., підтвердження

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

24.                

Білкей

Богдан Андрійович

(суміщення посади)

 

31.03.1975

(ні)

1997р. Державний університет «Львівська політехніка», радіотехніка, радіоінженер, диплом ЛБ ВЕ №010529 від 30.06.1997р.

Інформаційні технології – 160

так

ні

так

2018/2018

 

Директор                                                                                                                                                                                            В.Кощак

 


Додаток 3

СПИСОК

майстрів виробничого навчання Ужгородського ВПУ торгівлі та технологій харчування  

станом на 01.10.2019 року

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Дата народ-

ження

(вік пенсійний – так чи ні)

 

 

 

Професія

(група,

за якою закріплений

Коли і який навчальний заклад закінчив, спеціальність за дипломом, кваліфікація

(заклади ІІІ-ІV, І-ІІ рівнів акредитації),  номер документа

Освіта

Коли і де здобув робітничу кваліфікацію (рік, назва ПТНЗ, установи чи підприємства (професія,

 розряд або категорія, клас)

Результат підтверджен-ня чи підвищення робітничого розряду

Наявна робітни-ча кваліфі-кація

З якого року працює  у НЗ

Підвищення кваліфікації 

Рік та результати останньої атестації

(встановле-ння чи під-твердження тарифного розряду, присвоєння чи підтвер-дження педзвання)

фахова (так чи ні)

педагогічна (так чи ні)

спеціаліст, магістр

бакалавр

молодший спкціаліст

за напрямом підготовки (так чи ні)

робітничий  розряд з іншої професії

Психолого-педагогічна підготовка

(рік, назва установи,  номер свідоцтва,  категорія слухачів)

Стажування в НПЦ, на виробництві чи у сфері послуг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.                    

Барч

Оксана

Іванівна

1961

31.03

(ні)

Кухар, кондитер

1980р. Ужгородський технікум радянської торгівлі, технологія приготування їжі, технік-технолог, диплом ВТ-І

№ 134160 від 01.03.1980р. 2013р. Вінницький ТЕІ Київського НТЕУ, спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування

диплом ВН № 44048784 від 28.02.2013р.

так

ні

так

так

1980р.Ужгородський комбінат громадського харчування, кухар 5-го розряду (запис в труд.кн.: наказ № 69 від 01.04.1980р.)

1988 р. Бердянське міське управління  громадського харчування присвоєно кухар 6-го розряду

(наказ № 48, від 07.06.1988р.)

2011р.

Львівське ВПУ ресторанного сервісу та туризму, свідоцтво ВК № 40164968 від 14.05.2011р (присвоєно кондитер 5-го розряду)

так

1987

2018р.

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, (майстрів в/н),  свідоцтво № СПК 35946459-000278 – 18 від 27.04.2018р.

2017р.

Ресторан «Долче», довідка 070617 від 02.06.2017р.,

кухар шостого, кондитер п’ятого розряду

 

2018р.,

підтвердження 14 тарифного розряду та педагогічного звання «майстер в/н

першої  категорії»

2.                    

Гриценко

Еріка

Емериківна

 

1978

27.06

(ні)

Продавець продовольч. та непродовольчих товарів

2003р. Ужгородський комерційний технікум, товарознавство та комерційна діяльність, товарознавець-комерсант; диплом АК № 22439612

від 25.06.2003р.

2014р. Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного ТЕУ, товарознавство і комерційна діяльність, спеціаліст з  товарознавства і комерційної діяльності, диплом АК № 45959022 від 28.02.2014р.

так

ні

так

так

1996р.  ПТУ № 20, м. Ужгород , продавець продовольчих і непродовольчих товарів ІІІ категорії (3 розряд), диплом ДЗ №017347 від 28.06.2006р.

1996р. СП «Фортекс»

продавець ІІ категорії (4 розряд)

(запис у труд. кн.: наказ № 46 від 15.07.1996р.)

так

2005

2019р.

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, (майстрів в/н), свідоцтво № СПК 35946459- 001384 – 19 від 13.09.2019 р.

2016р.

ТОВ «База»,

маг. «Зіна», довідка № 061016 від 04.10.2016р.,

продавець продовольчих та непродовольчих товарів 5 розряду

 

2016р.,

встановлення  13 тарифного розряду

3.                    

Деревляник Мар’яна

Вікторівна

 

1977

12.10

(ні)

Кухар, кондитер

2008р. Ужгородський комерційний технікум, технологія харчування, технік технолог, диплом АК № 33222684 від 29.02.2008р.

2015р. Ужгородський

ТЕІ Київського НТЕУ менеджмент організацій і адміністрування, спеціаліст з організацій і адміністрування, диплом С15№012279

від 30.06.2015р.

так

ні

так

так

1996р.  ПТУ№20,  м. Ужгород, кухар 4-го розряду, кондитер 3 розряду, диплом ДН № 015017 від 30.05.1996р.

 2011р. Львівське ВПУ ресторанного сервісу та туризму,

свідоцтво №367 від 01.10.2011р.

(присвоєно кухар 5 розряду)

так

2006

2018р.

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, (майстрів в/н), свідоцтво № СПК 35946459 – 000285 – 18 від 27.04.2018 р.

2019р.

Ресторан “Долче”,  довідка №  03-03/19 від 01.03.2019р.,

кухар п’ятого, кондитер третього  розряду

2015р.,

встановлення 14 тарифного розряду та присвоєння педагогічного звання «майстер в/н

першої  категорії»

4.                    

Іванік

Оксана

Миколаївна

1964

24.04 (ні)

Кухар, кондитер

1983р. Ужгородський технікум радянської торгівлі, технік-технолог, технологія громадського харчування, диплом ІН ВЕ № 003277 (дублікат) від 05.09.2000р.

2015 р. Ужгородський ТЕІ  КНТНУ, бакалавр з харчових технологій та інженерії, харчові технології та інженерія, диплом АК № 47758436 від 31.01.2015р; магістр технології в ресторанному господарстві, М17№050635 від 04.04.2017р.

так

ні

так

так

1983р. Ужгородський технікум радянської торгівлі, кухар 5-го розряду

так

2010

2019р.

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, (майстрів в/н), свідоцтво № СПК 35946459- 001385 – 19 від 13.09.2019 р

2019р.

Ресторан “Рубін”, довідка №  01-03/19 від 01.03.2019р.

кухар п’ятого, кондитер третього  розряду

2015р.,

встановлення 12 тарифного розряду

5.                    

Кирик

Катерина

Юріївна

1959

22.12

(так)

Кухар, кондитер

1979р. Ужгородський технікум радянської торгівлі, технологія приготування їжі, технік технолог, кухар 5 розряду, диплом АТ № 724578, від 05.03.1979 р.

посвідчення № 258

від 27.02.1979р.

так

ні

так

1978р. Бердянський трест ресторанів і їдалень, кухар 4-го розряду) (запис в тр.кн.: наказ № 46 від 17.05.1978р.)

1979 рік, ВАТ «Інтурист-Закарпаття» кухар 5 розряду (запис в труд.кн.:, н-з № 118, 06.09.1979р.)

так

так

2012

2019р.

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, (майстрів в/н), свідоцтво № СПК 35946459- 001390 – 19 від 13.09.2019 р

2019р.

Ресторан «Долче»,

довідка № 05-03/19 від 01.03.2019р.,

кухар п’ятого, кондитер третього  розряду

2016р.,

встановлення 12 тарифного розряду

6.                    

Комарницька  Розалія

Франківна

1961

12.04 (ні)

Кухар, кондитер

1987р. Ужгородський технікум радянської торгівлі, технологія приготування їжі, технік-технолог, диплом ЛТ №939139 від 28.03.1987р.

так

ні

так

1981р. Ужгородське професійно-торгово-кулінарне училище, кухар 4-го розряду.

1987р. Ужгородський технікум радянської торгівлі, кухар 5-го розряду

так

2009

2019р.

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, (майстрів в/н), свідоцтво № СПК 35946459- 001393 – 19 від 13.09.2019 р.

2019р.

Ресторан “Долче”,  №  06-03/19 від

01.03.2019р.

кухар п’ятого, кондитер третього  розряду

2015р.,

встановлення 12 тарифного розряду

7.                    

Кормош Тетяна Ігорівна

1961

19.12 (ні)

Офіціант, бармен

1983р.  Київський технікум готельного господарства, організація обслуговування в підприємствах громадського харчування,  технік-організатор, диплом

ЕТ №929670 від 03.03.83р.

1989р.  Ужгородський державний університет, фінанси і кредит, економіст, диплом ТВ 810842 від 27.06.1989р.

так

ні

так

так

1983р. Ресторан «Закарпаття», офіціант 4 розряду (запис у труд. кн:. наказ №61-к від 23.03.1983р.)

так

2017

11тарифний розряд

8.                    

Кузьма

Наталія

Василівна

1967

23.06 (ні)

Продавець прод, непрод товарів

1987р. Ужгородський технікум радянської торгівлі, товарознавець,  товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами; диплом

ЛТ № 939266

від 27.06.1987р.;

2012р. Ужгородський навчальний центр   Київського НТЕУ,

спеціаліст з  товарознавства та комерційної діяльності, диплом  АК № 43714466 від 05.06.2012р.

так

ні

так

так

1986р. Ужгородський технікум радянської торгівлі, старший продавець (5 розряд),

протокол № 3  від 27.11.1986р.

так

 

2005

 

2019р

НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, (майстрів в\н), свідоцтво ПК22771726/002203-19 від 10.05.2019р.

2016р.

ТОВ  БАЗА магазин «Зіна»,

довідка № 051016, від 04.10.2016р., продавець продовольчих та непродовольчих товарів 5 розряду

2017р., встановлення 13 тарифного розряду

9.                    

Миговка

Надія

Михайлівна

1960

29.06

(так)

Кухар, кондитер

1979р.Ужгородський технікум радянської торгівлі,  технологія приготування їжі, технік-технолог, диплом АТ№724579 від 05.03.1979р.

так

ні

так

1979р. Берегівський комбінат громадського харчування,

кухар 5 розряду, (запис в трудовій книжці наказ № 12 від 20.03.1979р.) 2014р.

Львівське ВПУ ресторанного сервісу та туризму з професії кондитер, ВК№47677098, 21.11.2014р, присвоєно кваліфікацію кондитер 4 роз

так

 

2000

 

2018р.

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, (майстрів в/н), № СПК 35946459- 000299 – 18 від 27.04.2018 р.

 

 

2019р.

Ресторан “Долче”,  довідка №  02-03/19 від  01.03.2019р.

кухар п’ятого, кондитер четвертого  розряду

2015р.,

встановлення  14 тарифного розряду та підтвердження педагогічного звання «майстер в/н другої категорії»

10.                

Мулеса

Маріанна

Михайлівна

1979

21.07 (ні)

Кухар, кондитер

2001р. Закарпатський лісотехнічний технікум,економіка підприємства,

економіст, диплом ІВ АР № 020105, від 15.06 2001р.

2014р. Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, спеціаліст з фінансів та кредиту, фінанси і кредит, диплом АК№ 47478136 від27.06.2014р.

так

ні

так

так

1998р.

ПТУ № 20, м. Ужгород,  кухар 4-го розряду

кондитер 3-го розр., диплом ДС ВК № 000944 від 28.05.1998р.

2002р. ПП Борнемісо І.А., кондитер (4 роз.)

(запис в труд. кн.: наказ № 50 від 01.01.2002р.)

2011р.  Львівське ВПУ ресторанного сервісу та туризму, свідоцтво ВК № 40164977 від 14.05.2011р (кондитер 5 розряду)

так

 

2003

2018р.

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, (майстрів в/н), № СПК 35946459- 000300 – 18 від 27.04.2018 р.

 

.

2017р.

Ресторан «Долче», довідка 100617 від 02.06.2017,

кухар п’ятого, кондитер п’ятого  розряду

 

2018р., підтвердження 14 тарифного розряду та раніше присвоєного педагогічного звання «майстер в/н

першої категорії

11.                

Назаренко Ольга

Вікторівна

1968

17.09 (ні)

Кухар, кондитер

1988р. Чернігівський технікум радянської торгівлі, технологія приготування їжі, технік-технолог, диплом ЛТ№940588 від 27.02.1988р.

 2013р. Вінницький ТЕІ Київського НТЕУ, спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування,

диплом  № 44048794 від 28.02.2013р.

так

ні

так

так

1988р. Чернігівський технікум радянської торгівлі, кухар 5-го розряду

2011р. Львівське ВПУ ресторанного сервісу та туризму, свідоцтво ВК № 40164978 від 14.05.2011р (кондитер 5 розряду)

так

 

 

1998

2018р.

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, (майстрів в/н), свідоцтво № СПК 35946459- 000301 – 18 від 27.04.2018р.

 

 

2017р.

Ресторан «Долче», довідка 080617 від 02.06.2017,

кухар п’ятого, кондитер п’ятого  розряду

 

2018р.,

підтвердження 14 тарифного розряду та раніше присвоєного педагогічного звання «майстер в/н

першої  категорії»

 

12.                

Островський Станіслав Францович

1959

21.07

(так)

Офіціант, бармен

1983р. Київський технікум готельного господарства, організація обслуговування в підприємствах громадського харчування,  технік-організатор, диплом

ЕТ №929864 від  03.03.83р.

1999р. Київський інститут туризму, економіки і права, менеджмент організацій, менеджер-економіст, диплом МБ НХ № 002191 від 24.05.1999р.

так

ні

так

так

1983р., ресторан «Закарпаття», офіціант 4 розряду.

1985р., ресторан «Закарпаття», офіціант 5 розряду

так

2017

 

 

11 тарифний розряд

13.                

Попова

Ганна

Михайлівна

1960

24.03

(так)

Кухар, кондитер

1987р. Ужгородський  технікум радянської торгівлі, технологія приготування їжі, технік-технолог, диплом ЛТ №939145 від 28.03.1987р.

так

ні

так

1979р. Ужгородське професійне торг.-кул. училище,  кухар 4р, свідоцтво № 1533 від 29.08.1979р.

1984р.Ужгородське об’єднання громадського харчування, кухар 5 розряду (запис в тр.кн.: наказ № 261 від 14.11.1984р.)

2014р. Львівське ВПУ ресторанного сервісу та туризму з професії кондитер, свідоцтво ВК №47677105 від 21.11.2014р., присвоєно кваліфікацію кондитер 4 розряду

так

2005

2018р. Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, (майстрів в/н),  свідоцтво №СПК 35946459- 302 – 18 від 27.04.2018р.

 

 

2019р.

Ресторан “Долче”, №  04-03/19 від 01.03.2019р.

кухар п’ятого, кондитер четвертого  розряду

2015р.,

встановлення 14 тарифного розряду та підтвердження педагогічного звання «майстер в/н другої  категорії»

14.                

Яценко

Ніна

Павлівна

1954

25.04

(так)

Кухар, кондитер

1977р. Ужгородський  технікум радянської торгівлі технологія приготування їжі, технік-технолог, диплом Э-І № 378512 від 28.02.1977р.

так

ні

так

1973р., Ужгородське професійне торгово-кулінарне училище,

кондитер 4 розряду, атестат № 4264/30 від 20.06. 73р.

1989р., Обласне торгово-виробниче об’єднання громад. харчування, кондитер 5-го розр, протокол № 6 від 30.08.1989р. 2011р.

Львівське ВПУ ресторанного сервісу та туризму, з № 381 від 01.10.2011р. (кухар 5 розряду)

 

так

1986

2018р. Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, (майстрів в/н), свідоцтво № СПК 35946459- 000311 – 18 від 27.04.2018р.

2017р.

Ресторан «Долче», довідка 090617 від 02.06.2017,

кухар п’ятого, кондитер п’ятого  розряду

2018р.,

підтвердження14 тарифного розряду та педагогічного звання «майстер в/н першої  категорії»

15.                

Шталовські Марина Валеріївна

1986

02.12 (ні)

Кухар, кондитер

2010р, Київський національний торгово-економічний університет, технологія харчування, спеціаліст з технології харчування, диплом

КВ № 39804563 від 23.09.2010р.

так

ні

так

так

2006р.,Ужгородський комерційний технікум, технік-технолог, диплом АК№28410775 від 28.02.2006р., посвідчення № 15 кухар 5-го розряду,

офіціант, 4 розряду, бармен 4 розряду

 

 

так

так

2007 (2013-2019декр)

 

2008р.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти,

(майстрів в/н), свідоцтво № 49

2011р.

ПП Немеш, кафе «Диво», довідка  від 21.12.2011,

кухар п’ятого, кондитер третього  розряду

2012р., встановлення 10 (12) тарифного розряду

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                                                                     В.Кощак

 

Додаток 4

СПИСОК

інших педагогічних працівників Ужгородського ВПУ торгівлі та технологій харчування  

станом на 01.10.2019 року

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народ-

ження

Коли і який навчальний заклад закінчив, спеціальність за дипломом, кваліфікація, номер документа

Посада

Освіта

З якого року працює на посаді

Рік та результати останньої атестації

(присвоєння чи підтвердження)

Підвищення кваліфікації

(рік, назва установи, номер свідоцтва, категорія слухачів)

фахова (так чи ні)

педагогічна (так чи ні)

спеціаліст, магістр

бакалавр

молодший спкціаліст

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.       1

 

Кощак

Віктор

Йосипович

 

22.12.1955

(так)

 

1977р. Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. Івана Франка, фізика, вчитель фізики, диплом В-І №769988 від 01.07.1977р.

директор

так

так

так

 

 

2000

2015р.,

про відповідність займаній посаді

2016р.

Університет менеджменту освіти НАПН України,  Центральний ІППО (директорів ПТНЗ), свідоцтво СП35830447/1586-16 від 23.09.2016р.

2019р.

ТОВ «Закарпатський НЦППК», про перевірку знань з питань охорони праці, посвідчення № 674-ОП-19від 21.06.2019р.

2.       2

 

Куштан

Галина

Василівна

31.08.1966

(ні)

 

1990р. Київський торгово-економічний інститут, економіка торгівлі, економіст, диплом УВ №775976 від 11.06.1990р.

заступник директора

з навчально-виробничої роботи

так

ні

так

 

 

2007

 

2015р.,

про відповідність займаній посаді

2018р.

Університет менеджменту освіти НАПН України, (заступників директорів з навчально-виробничої роботи), свідоцтво СП 35830447/1960-18 від.21.09.2018р.

2019р.

Закарпатський ІППО з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, посвідчення № 1029  від 06.12.2019р.

3.       3

Кучерявий

Євгеній

Іванович

 

10.12.1982

(ні)

 

2004р.Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права, країнознавство, магістр з країнознавства, перекладач з іноземної мови, диплом АК№ 24017382 від 20.06.2004р.

2013р. Київський університет права НАН України,  спеціаліст з правознавства, юрист, диплом КВ № 44008619 від 01.02.2013р.

заступник директора

з виховної

роботи

так

ні

так

 

 

2012

2016р.,

про відповідність займаній посаді

2018р.

Університет менеджменту освіти НАПН України,  (заступників директорів з навчально-виховної роботи), свідоцтво СП 35830447/2122-18 від.28.09.2018 р.

2018р.

Закарпатський ІППО з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності,  посвідчення № 776 від 30.11.2018р.

4.        

 

 

Кияк

Наталія

Олександрівна

 

 

30.07.1956

(так)

 

1980р.  Київський   торгово-економічний інститут, товарознавець вищої кваліфікації, товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами, диплом ЖВ № 999095 від 12.06.1980р.

 

Методист

 

так

ні

так

 

 

 

2003-2013,

2016

 

2012р.

Університет менеджменту освіти НАПН України, (методистів), свідоцтво12СПК №888218 від14.09.2012р.

 

5.       5

 

Костик

Євген

Павлович

 

08.03.1981

 (ні)

 

2005р. Ужгородський національний університет, фізична реабілітація, викладач фізичного виховання та спорту, реабілітолог, диплом АК №27228552, від 30.06.2005р.

Керівник фізичного виховання

так

так

так

 

 

2013

6.       6

 

Прокопишина

Марта

Миколаївна

 

17.07.1958

 (так)

1981р. Ужгородський технікум радянської торгівлі, технік-технолог, технологія приготування їжі, диплом ГТ –І № 372410 від 28.02.1981р.

1986р. Ужгородський  Державний університет, бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності, економіст, диплом НВ № 826451 від 28.06.1986р.

Старший

майстер

так

ні

так

 

 

2001

2016р.,

про відповідність займаній посаді

2018р.

 Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, (старших майстрів П(ПТ)О), свідоцтво СПК-35946459-001902-18 від 28.09.2018р.

2019р.

Закарпатський ІППО з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, посвідчення № 1030  від 06.12.2019р.

7.       7

 

 

Свистак

Лариса

Михайлівна

12.09.1972

(ні)

 

1994р. Ужгородський державний  університет,  російська мова і література, філолог, викладач російської мови і літератури, диплом ЛК № 000002 від 20.06.1994р.

2005р. Міжрегіональна Академія управління персоналом, психологія, психолог, диплом КВ № 28257448 від 31.10.2005р.

Практичний психолог

 

так

так

так

 

 

2009

2018р.,

підтвердження

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

 

2016р.

Закарпатський ІППО, (практичних психологів), свідоцтво ЗІСПК023349   №02139723 від 21.05.2016р.

 

Працівник бібліотеки

1.        

Мусієнко Зінаїда Леонідівна

22.09.1964

(ні)

1988р. Київський державний інститут культури ім.О.Корнійчука, бібліотекознавство та бібліографознавство, бібліотекар-бібліограф, диплом НВ №819969 від 21.06.1988р.

Бібліотекар

так

ні

так

 

 

2001

2015р.,

про відповідність займаній посаді (провідний бібліотекар)

2015р.

Закарпатський ІППО, (бібліотекарів), свідоцтво ЗІСПК014471 від 30.01.2015р.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Директор                                                                                                                                                                                                В.Кощак

 

Додаток 5

Кількісні показники складу педагогічних працівників

Ужгородського ВПУ торгівлі та технологій харчування

                                                                                                                                                                    станом на 01 жовтня 2019 року

Загальна кількість педпрацівників (штатних/разом із сумісниками)

Викладачі загальноосвітніх

дисциплін

Викладачі загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки

Майстри в/н

Інші педагогічні працівники

всього

штатних штатних (за основною посадою) (за основною посадою)

у порядку суміщення посад у ЗП(ПТ)О, в т.ч. здійснюють викладацьку діяльність у порядку суміщення посад педагогічні працівники, для яких основна (адміністративна) посада – непедагогічна

сумісників  з інших установ

всього

штатних (за основною посадою)

у порядку суміщення посад у ЗП(ПТ)О, в т.ч. здійснюють викладацьку діяльність у порядку суміщення посад педагогічні працівники, для яких основна (адміністративна) посада – непедагогічна

сумісників  з інших установ

всього

директор

заступник з НВР

заступник з НР

заступник з ВР (навчально-виховної)

старші майстри

методисти

практичні психологи (соціальні педагоги)

вихователі гуртожитку

керівник фізвиховання

керівники гуртків (за основною посадою)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

35/14*

2

1

1/1*

 

11

7

2/13**

2

15

7

1

1

1

1

1

1

1

 

Примітка:

Усього педагогічних працівників – 35 особи,  у т.ч. 14 здійснює викладацьку діяльність за сумісництвом з основною педагогічною посадою.

*Викладачі загальноосвітніх дисциплін у порядку суміщення посад: 2 особи ( у т.ч. 1 – непедагогічний працівник,  1 – працює на педагогічній посаді).

**Викладачі спеціальних дисциплін у порядку суміщення посад: 15 осіб ( у т.ч. 2 – непедагогічні працівники,  13 – працює на педагогічній  посаді).

 

Директор                                                                                                                                                                                                В.Кощак


Якісний склад педагогічних працівників

Ужгородського ВПУ торгівлі та технологій харчування

станом на 01 вересня 2019 року

 

Кількість (штатних), чол.

Кількість педпрацівників пенсійного віку, чол.

Мають педагогічну освіту, чол.

Освіта

Робітнича кваліфікація для майстрів в/н

Кваліфікаційні категорії

Педагогічні звання

Тарифні розряди

фахова

не за фахом

продовжують навчання у ВНЗ

спеціаліст, магістр

бакалавр

молодший спеціаліст

спеціаліст, магістр

бакалавр

молодший спеціаліст

наявний робітничий розряд за напрямом підготовки

наявний робітничий розряд  не за напрямом підготовки

відсутня робітнича кваліфікація

спеціаліст

спеціаліст ІІ категорії

спеціаліст І категорії

спеціаліст вищої категорії

старший викладач

викладач-методист

майстер в/н ІІ категорії

майстер в/н  І категорії

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

35

10

8

31

 

4

 

 

 

 

15

 

 

6

8

3

6

4

2

2

5

 

2

4

2

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                                В.Й.Кощак