28 січня

28 січня в навчальному закладі відбулося засідання методичної ради з порядком денним:

  1. Курсова перепідготовка педагогічних працівників
  2. Гурткова та позаурочна робота з предметів
  3. Дослідна та експериментальна робота
  4. Моніторинг діяльності педагогів, які атестуються

28 січня в навчальному закладі відбулося засідання методичної ради з порядком денним:

  1. Курсова перепідготовка педагогічних працівників
  2. Гурткова та позаурочна робота з предметів
  3. Дослідна та експериментальна робота
  4. Моніторинг діяльності педагогів, які атестуються

Голова методичної ради – директор училища Кощак В.Й. зупинився на важливості проходження курсової  перепідготовки педагогічних працівників та повідомив графік проходження курсів підвищення кваліфікації в цьому році при Закарпатському ІППО, Білоцерківському ІНПО та  Хмельницькому НМЦ ПК ІПО.

Член методичної ради – заступник директора з НВР Кучерявий Є.І. відмітив проведення занять з гурткової та позаурочної роботи з предметів під час проходження виробничої практики. Зокрема, наголосив на можливості відвідування занять учнями у вільний від роботи час та самостійного виконання завдань згідно плану роботи гуртків.

Член методичної ради – заступник директора з НВР Куштан Г.В. наголосила на продовженні роботи над впровадженням інноваційних проектів з дослідження національних традицій  з технологій приготування українських страв.

Член методичної ради – методист Кияк Н.О. зупинилася на проведенні моніторингу  діяльності педагогів, які атестуються на присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань.

На завершення засідання члени методичної ради розглянули та затвердили творчі доробки педагогів, які атестуються, та порекомендували доповнити їхні веб-сторінки на училищному сайті новими інформаційними матеріалами.