27 листопада 2018

27 листопада. Педагоги нашого училища взяли участь у засіданні методичної секції педагогічних працівників професій торгівлі та громадського харчування (офіціант, бармен), яке відбулося 27 листопада 2018 року в режимі он-лайн.

27 листопада. Педагоги нашого училища взяли участь у засіданні методичної секції педагогічних працівників професій торгівлі та громадського харчування (офіціант, бармен), яке відбулося 27 листопада 2018 року в режимі он-лайн.На засіданні методичної секції обговорювали нові технології обслуговування клієнтів у сучасних ресторанах. У контексті даної теми розглядалися питання запровадження у навчальні програми підготовки кваліфікованих робітників із професії офіціант варіативного компоненту – сучасних технологій ресторанного обслуговування, а також нові підходи до організації та проведення виробничого навчання, спрямованого на формування в учнів професійних компетентностей, які б відповідали вимогам роботодавців.

Майстер виробничого навчання нашого училища Кормош Т.І. підготувала презентацію на тему: «Сучасні підходи до організації виробничого навчання у майстерні» (на прикладі Ужгородського ВПУ торгівлі та технологій харчування), де поділилася досвідом роботи з підготовки та проведення уроків виробничого навчання в умовах сучасного навчально-виробничого комплексу «Ресторан, кафе, бар». Педагог наголосила, що модернізація матеріально-технічної бази майстерні – крок до створення реальних умов сучасного виробництва у навчальному закладі. Також Тетяна Ігорівна розповіла колегам про використання програмного та мультимедійного забезпечення під час проведення уроків виробничого навчання у майстерні.   

Колеги з інших навчальних закладів, де здійснюється підготовка за професією офіціант, підготували виступ про сучасні технології в ресторанному бізнесі, з якими необхідно знайомити учнів у процесі навчання, та розповіли про впровадження європейського досвіду у професійну підготовку кваліфікованих робітників із професій громадського харчування, чим викликали у колег неабиякий інтерес.

Про розроблення освітніх програм та формування навчальних програм із предметів професійної підготовки відповідно до змісту загальнопрофесійних, професійних та додаткових компетентностей, погоджених із роботодавцями, під час вебінару розповіла куратор методичної секції, методист НМЦ ПТО У Закарпатській області Войченко Л.П.