08 вересня

Міжнародним днем грамотності прийнято вважати 8 вересня. Це свято  офіційно відзначається Організацією Об’єднаних Націй, починаючи з 1966 року.

Традиція щорічно відзначати цей день започаткована відповідною рекомендацією Всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації неграмотності, що відбулася в Тегерані у вересні 1965 року. Саме ця конференція рекомендувала оголосити 8 вересня  датою урочистого відкриття конференції та Міжнародним днем грамотності і святкувати його щорічно в усьому світі.

Міжнародним днем грамотності прийнято вважати 8 вересня. Це свято  офіційно відзначається Організацією Об’єднаних Націй, починаючи з 1966 року.

Традиція щорічно відзначати цей день започаткована відповідною рекомендацією Всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації неграмотності, що відбулася в Тегерані у вересні 1965 року. Саме ця конференція рекомендувала оголосити 8 вересня  датою урочистого відкриття конференції та Міжнародним днем грамотності і святкувати його щорічно в усьому світі.

Відзначання Міжнародного дня грамотності – важлива справа, метою якої є привернення уваги всього світу до дітей і дорослих, позбавлених можливості стати освіченими людьми і знайти своє місце у соціумі. Мабуть, недаремно це свято припадає на початок навчального року. Кожен із вас має можливість розпочати його як слід: старанно і наполегливо вчитися і бути вдячними за шанс стати грамотною, високоосвіченою людиною!

Намагалися привернути увагу до цієї проблеми, підняти престиж грамотності сьогодні і ми. Учні училища були проінформовані про день грамотності та ознайомилися з новими надходженнями за  професіями, які вони здобувають у навчальному закладі. 

 

Новікова О.В.Технологія приготування їжі. Українська кухня:Навчальний посібник. 2-ге вид., та доповн.- Х.:Світ Книг,2017.- 679с.

У навчальному посібнику представлений комплекс теоретичних основ технології приготування їжі. Розглянуті основні способи й прийоми первинної обробки сировини й приготування напівфабрикатів. Основна частина посібника присвячена технології приготування страв та кулінарних виробів відповідно до традиційного приготування в української кухні.

Новікова О.В. Малювання, ліплення та сучасні способи оздоблення борошняних кондитерських виробів:Підручник.-Х .:Світ Книг, 2014. -316с.

У підручнику викладено теоретичні основи малюнку та ліплення, побудова геометричної композиції в малюнку. Розглядаються такі питання, як мета та завдання малювання, ліплення та оздоблення кондитерських виробів. У книзі представлені різноманітні сучасні техніки роботи з кремом, шоколадом, карамеллю, цукровою мастикою та іншими матеріалами, що використовуються при оздоблені кондитерських виробів. 

   

Доценко В. Ф. Устаткування закладів ресторанного господарства:Підручник.-Київ:Кондор,2016.-636с. 

У підручнику розглянуто будову та принцип роботи механічного, теплового, холодильного та механічного устаткування закладів ресторанного господарства. Надано рекомендації щодо технічного оснащення закладів ресторанного господарства. Підручник містить приклади технологічних розрахунків механічного та холодильного устаткування.

       

Карпенко Р.В.Облік, калькуляція і звітність у закладах ресторанного господарства:Навчальний посібник.-Х.:Світ Книг, 2017. -288с.

Навчальному посібнику  висвітлені питання щодо організації діяльності    ресторанного господарства, понять про господарський облік, матеріальну відповідальність, загальні принципи організації обліку, ціноутворення та калькуляції, облік касових операцій, проведення інвентаризації у закладах ресторанного господарства. 

 

Радченко Л.О.Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів:Навчальний посібник.-Х.:Світ Книг,2012.-288с.

В навчальному посібнику викладена характеристика організації обслуговування іноземних туристів в закладах ресторанного господарства. Наведений детальний опис процесів обслуговування, які використовуються в закладах ресторанного господарства при здійсненні обслуговування іноземних туристів. В посібнику визначено основні правила та вимоги при обслуговуванні туристів на транспорті, учасників конференцій, виставок та ярмарок, особливості обслуговування туристів – інвалідів. Дана характеристика організації обслуговування на VIP – рівні.  

 

Смиртинська М.Б.Охорона праці в галузі. Ресторанне господарство і торгівля:Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.-Х.:Світ Книг,2014.-362с.

В навчальному посібнику викладені актуальні питання охорони праці в галузі ресторанного господарства та торгівлі. Навчальний посібник за структурою і змістом відповідає типовій навчальній програмі нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі». Він відображає сучасний стан нормативно-правового та технічного забезпечення охорони здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах галузі ресторанного господарства та торгівлі.

Балабан П.Ю.Комерційна діяльність: Підручник.- Х.: Світ Книг,2015.-452с.

У підручнику особливий акцент робиться на об’єкт і суб’єкт комерційної діяльності, сучасних проблемах організації господарських зв’язків з виробниками та постачальниками товарів, формуванні асортименту товарів у каналах  товаропросування.