НЕЖУР ВЛАДИСЛАВА СТЕПАНІВНА викладач

НЕЖУР ВЛАДИСЛАВА СТЕПАНІВНА

ПОСАДА: викладач
ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: «Поставити справу так, щоб усе, що підлягало вивченню, вивчалось: легко; швидко; ґрунтовно»
Я. А. Коменський
ОСВІТА: вища
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЗА ФАХОМ: професійне навчання, обробка матеріалів, майстер виробничого навчання, спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД: 1994р., Київський індустріально-педагогічний коледж; 2010р., Мукачівський державний університет, менеджмент ЗЕД.
СТАЖ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ: 16 років, на посаді викладача – 10 років
КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ: «спеціаліст другої категорії», 23.03.2011р.
ПРЕДМЕТИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ: «Основи торговельної реклами»; «Основи маркетингу»; «Основи менеджменту»
ФОРМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: курси психолого-педагогічної та методичної підготовок при НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, 21 січня, 2013 рік. Свідоцтво № 12 СПК №933041 (викладачів професійно-теоретичної підготовки)
ВОЛОДІННЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ ГРАМОТНІСТЮ: достатній рівень, навчання за програмою Intel. “Навчання для майбутнього”, сертифікат № 00406/ЗАК, 2007 рік
САМООСВІТА: 24 червня 2015 року взяла участь у вебінарі ВГ “Основа” для педагогів усіх категорій за темою: “Винтажна обробка сучасного уроку”, виданий сертифікат
25 червня 2015 року взяла участь у вебінарі ВГ “Основа” для педагогів усіх категорій за темою “Конструктор сучасного особистісного орієнтованого уроку”, виданий сертифікат
НАГОРОДИ: Диплом І ступеня департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації за участь в обласному конкурсі “Калейдоскоп педагогічних ідей” в номінації “Викладачі загально професійної підготовки”, наказ № 488 від 01.06.2013р.

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА

МЕТА АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА: присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст першої категорії”
МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА: підвищення якості уроку шляхом новаторства, творчого пошуку і практичної спрямованості навчання
Система роботи викладача
– Використання презентацій на уроках робить навчання доступним та цікавим, пробуджує в учнів інтерес до вивчення нового матеріалу.
– Використання ЕЗН дозволяє автоматизувати проведення уроку, якісно підготуватися та провести урок, дає можливість використати комплекс форм, методів та засобів навчання.
– Підвищення фахового рівня дозволяє впроваджувати інноваційні, творчі технології у навчальний процес.

ВІДКРИТІ УРОКИ В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
25 жовтня 2012р. Комбінований урок з елементами інтерактивних методів на тему: «Види реклами».
08 листопад 2013р. урок практичної спрямованості з використанням самостійної пошукової роботи учнів на тему: «Маркетингові дослідження».
15 грудня 2014р. Інтегрований урок: форми співпраці викладача та практичного психолога на тему: «Психологічні та естетичні основи реклами».

МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ: методична розробка “Інтегрований урок: форми співпраці викладача та практичного психолога”, розглянуто і схвалено методичною комісією викладачів і майстрів в/н торгового профілю, протокол № 9 від 15.04.2013 року. Погоджено методичною радою Ужгородського ВПУ торгівлі та технологій харчування, протокол № 4 від 19.04.2013 року.
Коротка анотація напрацювання
В роботі описуються форми співпраці практичного психолога з викладачами на прикладі розробленого інтегрованого уроку на тему: “Психологічні та естетичні основи реклами”. Під словом «інтеграція» розуміється об’єднання різних частин в одне ціле, їх взаємовплив і взаємопроникнення, а також злиття навчального матеріалу двох предметів. Інтегрований урок дає можливість учневі більш повно побачити картину проблеми, яка вивчається на уроці. Точка перетину двох предметів (їх може бути і більше) є піком уроку, його самоціллю. При цьому використовувати в своїй педагогічній діяльності інтегровані уроки можуть як викладачі суміжних предметів, так і педагоги різних напрямків, наприклад, викладач «Основ торговельної реклами» та практичний психолог.
УЧАСТЬ В ОБЛАСНИХ МЕТОДИЧНИХ СЕКЦІЯХ:
26 квітня 2013р. Виступ на базі ДНЗ «Мукачівський професійний ліцей» з презентацією про використання бінарних уроків на засіданні методичної секції педагогічних працівників із професії продавець на тему: «Про підвищення якості знань, професійної майстерності учнів шляхом упровадження в навчальний процес сучасних технологій навчання, зокрема, проведення бінарних уроків як однієї з форм реалізації міжпредметних зв’язків та інтеграції знань». 

ПОШИРЕННЯ ВЛАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
– Методична розробка “Інтегрований урок: форми співпраці викладача та практичного психолога”, журнал “ПрофтехОсвіта” №1 (73), січень 2015 року.