Гриценко Еріка Емериківна викладач

ГРИЦЕНКО ЕРІКА ЕМЕРИКІВНА

ПОСАДА: майстер виробничого навчання, викладач
МОЄ КРЕДО: «Навчаючи, ми самі вчимося»
ОСВІТА: вища
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЗА ФАХОМ: товарознавство та комерційна діяльність; спеціаліст з товарознавства і комерційної діяльності
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД: 2003р., Ужгородський комерційний технікум, 2014р., Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного ТЕУ
СТАЖ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ: 18 років, на посаді майстра в/н – 11 років, на посаді викладача – 3 роки
ПЕДАГОГІЧНЕ ЗВАННЯ:
КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ: спеціаліст
РОБІТНИЧИЙ РОЗРЯД: продавець непродовольчих товарів
5 розряду,продавець продовольчих товарів 5 розряду
НАЗВА ПРОФЕСІЇ, З ЯКОЇ ВЕДЕ ПІДГОТОВКУ: продавець продовольчих та непродовольчих товарів
ПРЕДМЕТИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ: Реєстратори розрахункових операцій
ФОРМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: психолого-педагогічні курси підвищення кваліфікації при НМЦ ПТО у Хмельницькій області з 05.12.2011р. по 23.01.2012р. Посвідчення № 7112 (для майстрів виробничого навчання);
психолого-педагогічні курси підвищення кваліфікації при Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти з 11.01.2016р. по 15.04.2016р. Свідоцтво № (для викладачів професійно-теоретичної підготовки);
стажування з 17.10.2011 р. по 18.11.2011р. “Дастор-Ужгород”;
ВОЛОДІННЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ ГРАМОТНІСТЮ: достатній рівень, навчання за програмою Intel. “Навчання для майбутнього”,18.06.2012 р. Сертифікат № 0072/2012
САМООСВІТА: 27 жовтня 2015 року взяла участь у вебінарі ВГ “Основа” для педагогів усіх категорій за темою “Проектні технології на уроці”
28 жовтня 2015 року взяла участь у вебінарі ВГ “Основа” для педагогів усіх категорій за темою “Інтерактивне навчання: плюси і мінуси”

 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА

 

МЕТА АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА: присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»
МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА: Диференційний підхід до навчання при проведенні уроків
ВІДКРИТІ УРОКИ В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
29 жовтня 2013р. під час урочистого відкриття модернізованих навчально-виробничих майстерень та лабораторії з професій продавець продовольчих товарів,продавець непродовольчих товарів провела відкрите лабораторно-практичне заняття на тему: «Оволодіння навичками роботи на електронних контрольно-касових апаратах».
09 жовтня 2014р. під час обласної методичної секції педагогічних працівників з професій продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів провела відкрите засідання на тему: „Підвищення якості професійної підготовки продавців в умовах сучасної лабораторії техніки та механізації торговельних розрахунків”, на якому присутні ознайомилися з сучасним технологічним обладнанням, що використовується при проведенні уроків теоретичного навчання.
на рівні навчального закладу
15.03.2016р. відкритий урок на тему: «Реєстрація покупки та отримання чеків різних видів, робота зі сканером» з використанням диференційного підходу до навчання при проведенні ЛПР з предмета «Реєстратори розрахункових операцій» (затверджено і ухвалено методичною комісією торгового профілю, протокол № 7 від 15.02.2016р.)
Лабораторно-практична робота – особлива форма диференційованого підходу до навчальної діяльності учнів. Під час проведення ЛПР було використано диференційний підхід, виходячи із здатності до навчання і навчальної працездатності учнів, групу було поділено на три топологічні групи, які умовно позначаю А, Б, В. Саме так організовувати навчальний процес, який був би цікавим і таким, що сприяє глибоким і міцним знанням учнів, допомагають лабораторно-практичні роботи, диференційовані за ступенем складності завдань і за ступенем самостійності учнів.

МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ:

2013р. Конспект лекцій «Організація роботи контролера-касира на ЕККА різних типах» (затверджено і ухвалено методичною комісією торгового профілю. Протокол № 5 від 18 .04.2013р.)
2015р. Методична розробка Диференційний підхід до навчання при проведенні ЛПР з предмета (затверджено і ухвалено методичною комісією торгового профілю, протокол № 2 від 21.09.2015р.).
Мета цієї розробки – показати, що диференційований підхід на уроках є ефективним шляхом забезпечення результативності і вказати шлях його реалізації на прикладах виконання лабораторно-практичних робіт, допомогти викладачу навчити учнів діяти творчо і самостійно під час лабораторно-практичної роботи, враховуючи їх індивідуальні особливості, їхні інтереси. Такий підхід дасть змогу виявляти нетрадиційне мислення і здатність до нестандартних рішень.
2016р. Методична доповідь: «Використання різних форм і методів активізації діяльності учнів на уроках»
2016р. Методична доповідь: «Сучасні організаційні форми професійно- теоретичної підготовки у ПНЗ»
2016р. Методична доповідь: «Роль інформаційних технологій на сучасному етапі розвитку освіти»
2016р. Методична розробка: «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес професійної-теоретичної підготовки учнів ПТНЗ» (затверджено і ухвалено методичною комісією торгового профілю. Протокол № 8 від 21.03.2016р.)