Свистак Лариса Михайлівна

СВИСТАК ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Посада: практичний психолог
ОСВІТА: вища
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЗА ФАХОМ: психолог, філолог, викладач російської мови і літератури.
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД: Ужгородський державний університет, 1994р.; Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2005 р.
СТАЖ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ: 24 роки, на даній посаді – 12 років.
КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ: спеціаліст вищої категорії, 11.04.2013 р.
ФОРМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: курси при Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти, ЗІСПК 023349 0213972 від 21.05.2016р.
НАГОРОДИ: Диплом І ступеня департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації за участь в обласному конкурсі “Калейдоскоп педагогічних ідей” в номінації “Викладачі загально професійної підготовки”, наказ № 488 від 01.06.2013 р.

Педагогічна діяльність 

МЕТА АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА: підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії”

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА: розвиток рівня соціальної адаптованості як основа формування професійної компетенції учнів

Методичні напрацювання: методична розробка “Інтегрований урок: форми співпраці викладача та практичного психолога”, розглянуто і схвалено методичною комісією викладачів і майстрів в/н торгового профілю, протокол № 9 від 15.04.2013 року. Погоджено методичною радою Ужгородського ВПУ торгівлі та технологій харчування, протокол № 4 від 19.04.2013 року.
Коротка анотація напрацювання
В роботі описуються форми співпраці практичного психолога з викладачами на прикладі розробленого інтегрованого уроку на тему: “Психологічні та естетичні основи реклами”. Під словом «інтеграція» розуміється об’єднання різних частин в одне ціле, їх взаємовплив і взаємопроникнення, а також злиття навчального матеріалу двох предметів. Інтегрований урок дає можливість учневі більш повно побачити картину проблеми, яка вивчається на уроці. Точка перетину двох предметів (їх може бути і більше) є піком уроку, його самоціллю. При цьому використовувати в своїй педагогічній діяльності інтегровані уроки можуть як викладачі суміжних предметів, так і педагоги різних напрямків, наприклад, викладач «Основ торговельної реклами» та практичний психолог.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА: “Психологічний супровід адаптації учнів до умов навчання у ПТНЗ” розглянуто і схвалено методичною комісією викладачів і майстрів в/н торгового профілю, протокол №  від  року. Погоджено методичною радою Ужгородського ВПУ торгівлі та технологій харчування, протокол №  від  року.

Коротка анотація напрацювання

В РОБОТІ ОПИСУЄТЬСЯ ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ УЧНІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ В ПТНЗ, головні труднощі, які виникають у них, розглядаються основні причини дезадаптації та шляхи її попередження.


Психолого-педагогічні семінари в навчальному закладі: “Особливості учнів з різними типами темпераменту” – 05.11.2013р.;
“Особливості взаємодії педагогів з учнями з різними типами темпераменту” – 22.01.2014р.
“Проблема емоційного вигорання педагогів” – 25.02.2014р.;
“Попередження емоційного вигорання педагогів у процесі їх професійної діяльності” – 30.04.2014р.
“Принципи виховання учнів у сучасних умовах” – 28.10.2014р.;
“Поведінкові порушення учнів підліткового віку” – 30.12.2014р.;
“Психологічна готовність педагога до взаємодії з учнями з поведінковими порушеннями” – 27.02.2015р.;
“Адаптація педагогів до інноваційних форм і методів навчання” – 12.05.2015р.

“Сутність, види і засоби суїцидальної поведінки” – 26.10.2015р.

“Причини виникнення суїцидальної поведінки у підлітків” – 28.12.2015р.

“Психологія безпек життєдіяльності” – 16.02.2016р.

“Способи попередження суїцидальної поведінки учнів” – 29.02.2016р.

“Збереження психологічного здоров’я людини в складних соціально-політичних умовах” – 29.04.2016р.

“Причини вживання підлітками алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління” – 29.10.2016р.

“Ціннісні орієнтації сучасної молоді” – 26.12.2016р.

“Формування позитивного “Я-образу” педагогів як спосіб попередження емоційного вигорання” – 27.02.2017р.

“Формування емоційної стійкості педагогів” – 28.04.2017р.

“Адаптація учнів до нових умов навчання” – 30.10.2017р.

“Формування комунікативної комптентності педагогів як умови ефективної взаємодії з учнями” – 26.12.2017р.
Участь в обласних методичних секціях: тренінгове заняття з лідерами учнівського самоврядування ПТНЗ області на тему “Лідер. Хто він такий” під час навчально-методичного семінару заступників директорів з виховної роботи ПТНЗ області – 10.09.2013р.
Просвітницьке заняття з заступниками директорів з навчально-виробничої роботи ПТНЗ області на тему: “Формування управлінської компетентності заступників директорів ПТНЗ” – 23.09.2013р.
Відкрите заняття з членами шкільного клубу підприємництва нашого училища «Перший серед рівних» на тему “Підприємництво і підприємливість” з метою розвитку в учнів підприємливості за участю методистів Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти Глюдзик Г.Б. та Банинця Б.В. – 19.11.2013 р.
Тренінгове заняття з учасниками обласного засідання “Школи молодого методиста” на тему: “Формування позитивної мотивації педагогічних працівників до колективної методичної роботи” – 17.09.2014р.;
Тенінгове заняття учасниками обласного навчального семінару-тренінгу для практичних психологів ПТНЗ області на тему: “Покращення соціалізації та адаптації важковиховуваних учнів шляхом залучення їх до групової взаємодії” – 26.03.2015р.
Публікації в засобах масової інформації: методична розробка “Інтегрований урок: форми співпраці викладача та практичного психолога” збірка “Калейдоскоп педагогічних ідей”,2013р.;

методична розробка “Інтегрований урок: форми співпраці викладача та практичного психолога”, журнал “ПрофтехОсвіта” №1 (73), січень 2015 року.


Психолого-педагогічний семінар “Особливості учнів з різними типами темпераменту” у збірці НМЦ ПТО в Закарпатській області “Актуальні напрями роботи практичних психологів ПТНЗ”, 2015р.

Стаття “Система роботи практичного психолога з важковиховуваними учнями” у збірці “Попередження важковиховуваності учнів: психологічний аспект”,2016р.

Методична розробка “Психологічний супровід адаптації учнів до нових умов навчання”, “Вісник” НМЦ ПТО в Закарпатській області №1, 2018р.
Підготовлено та надіслано для друку розробку психолого-педагогічного семінару “Особливості роботи педагогів з учнями з різними типами темпераменту” у веб-журнал “Професійна освіта інвалідів, осіб з особливими потребами у професійно-технічних навчальних закладах”.

Позанавчальна діяльність

Організація та ведення роботи клубу шкільного підприємництва училища «Перший серед рівних» в рамках участі в міжнародному українсько-польському проекті:
заняття з членами клубу на тему: «Знайомство» – 02.10.2013р.
заняття з членами клубу на тему: «Встановлення психологічного контакту» – 09.10.2013р.
заняття з членами клубу на тему: «Взаємодія» – 16.10.2013р.
тренінгове заняття на тему: «Активне слухання» – 25.10.2013р.
відкрите заняття з членами клубу на тему: “Підприємництво і підприємливість” за участю методистів Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти Глюдзик Г.Б. та Бабинця Б.В. – 19.11.2013р.
заняття з розвитку лідерських здібностей учасників клубу – 28.11.2013р.
створення проекту «Основні риси сучасного підприємця» – 05.12.2013р.
заняття, на якому учасники клубу створили проект «Самореклама» – 12.12.2013р.
екскурсія учнів на сучасне торгове підприємство нашого міста «Новий торговий центр» – 19.12.2013р.
екскурсія членів клубу шкільного підприємництва «Перший серед рівних» на сучасне торгове підприємство м. Ужгорода «Центр обув» – 26.12.2013р.