Попова Ганна Михайлівна

ПОПОВА ГАННА МИХАЙЛІВНА

ПОСАДА: майстер виробничого навчання
МОЄ КРЕДО: “Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні й майстерному застосуванні в житті всього того, що знаєш” (Фрідріх Дістервег)
ОСВІТА: середня спеціальна
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЗА ФАХОМ: технологія приготування їжі
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД: 1979р., Ужгородське професійне торгово-кулінарне училище, кваліфікація – кухар; 1987р., Ужгородський технікум радянської торгівлі, кваліфікація – технік-технолог.
СТАЖ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ: 32 роки; на посаді майстра в/н – 10 років
ПЕДАГОГІЧНЕ ЗВАННЯ: майстер виробничого навчання ІІ категорії, 14.05.2010р.
РОБІТНИЧИЙ РОЗРЯД: кухар – 5 розряду; кондитер – 4 розряду
НАЗВА ПРОФЕСІЇ, З ЯКОЇ ВЕДЕ ПІДГОТОВКУ: кухар, кондитер
ФОРМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 
– психолого-педагогічні курси при НМЦПТОПК підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій обл., свідоцтво 12 СПК № 933066 від 21 січня 2013 року (для майстрів в/н);
– практичний етап при Львівському ВПУ ресторанного сервісу та туризму з професії «кондитер» з 10.11.2014 по 21.11.2014, №
– стажування з 06.10.2014р. по 04.11.2014р., ресторан “Сезар”, м.Ужгород, № 2/14
ВОЛОДІННЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ ГРАМОТНІСТЮ: середній рівень

Педагогічна діяльність майстра в/н

Мета атестації педагогічного працівника: встановлення 12 тарифного розряду та підтвердження раніше присвоєного педагогічного звання “майстер виробничого навчання ІІ категорії”
МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА: “Розвиток самостійної пізнавальної діяльності та творчих здібностей учнів”
Розвиток самостійної пізнавальної діяльність учнів здійснюється за допомогою дії наступних факторів:
– наявність великої кількості інформації;
– організація майстром в/н самостійної пізнавальної діяльності учнів як на уроці, так і в позаурочний час; використання різноманітності у формах та методах проведення уроків виробничого навчання;
– поступовий перехід від самостійної пізнавальної діяльності до виявлення творчих здібностей, який дозволяє учню використати наявний досвід, а також здобуті ним знання, уміння та навички.
Під час проведення уроків виробничого навчання переважає активна модель навчання, яка передбачає застосування методів, що стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Це самостійна робота, проблемні творчі завдання, запитання від учня до майстра в/н і навпаки. Це допомагає учням уявити себе в різноманітних ситуаціях, формувати і висловлювати особисту думку. Намагаюсь організувати роботу таким чином, щоб повністю активізувати творчу уяву учнів. Для того, щоб забезпечити всебічний  розвиток учня, потрібно не тільки навчити його вчитися, а й створювати умови для саморозвитку.
МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ
2012 р. Методична доповідь: «Активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках виробничого навчання”.
Основна мета роботи майстра в/н з активізації пізнавальної діяльності учнів полягає в розвитку їх творчих здібностей. Засобом розвитку пізнавальних здібностей учнів є вміле застосування таких методів і прийомів, які забезпечують високу активність учнів у навчальному пізнанні.
2013р. Методична розробка: “Самостійна пізнавальна діяльність учнів на уроках виробничого навчання”
Важливим напрямком в роботі майстрів виробничого навчання є створення умов для саморозвитку та самореалізації учнів, розкриття їх творчого потенціалу, що забезпечує здатність приймати нестандартні рішення, успішно просуватися в професійній діяльності.