Кішко Йолана Павлівна

КІШКО ЙОЛАНА ПАВЛІВНА

Посада: викладач професійно-теоретичної підготовки
Педагогічне кредо: “Вимогливість до учнів у поєднанні з повагою до їхньої особистості”
ОСВІТА: вища
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЗА ФАХОМ: філолог, викладач англійської мови
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД: Ужгородський державний університет, 1978р .
СТАЖ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ: 16 років, на посаді викладача – 6 років.
КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ: спеціаліст вищої категорії, 2010р.
ПРЕДМЕТ, ЯКИЙ ВИКЛАДАЄ: іноземна мова за професійним спрямуванням
ФОРМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 2014 р.- м. Ужгород при ЗІППО, свідоцтво ЗІСПК № 009587, курси підвищення кваліфікації вчителів англійської мови; 2014р. НМЦ ПТО ПК ІПП у Хмельницькій області, свідоцтво 12СПВ 040854; 2010р. – Міністерство освіти і науки України та українсько-канадський проект, сертифікат за успішне завершення серії тренінгів з питань: розробка навчальних програм на основі потреб роботодавців; рівний доступ чоловіків та жінок до професійної освіти та навчання; застосування ІКТ у системі професійно-технічної освіти.
ВОЛОДІННЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ ГРАМОТНІСТЮ: достатній рівень
НАГОРОДИ: Грамота Міністерства освіти і науки України; Грамоти обласного управління освіти і науки

Педагогічна діяльність викладача

Мета атестації педагогічного працівника: підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії”
МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА: використання активних форм і методів на уроках теоретичного навчання.
Участь учнів в обласних конкурсах
2013 рік, участь учня групи офіціант, бармен Кульнева Віктора в обласному конкурсі на кращого знавця іноземної мови серед учнів ПТНЗ у якому здобув перше місце. Нагороджений дипломом першого ступеня.
Методичні напрацювання
2014р. Методична розробка на тему: “Урок – основна форма організації навчання в ПТНЗ. Вимоги до сучасного уроку теоретичного навчання”. У професійно-технічному навчальному закладі не дивлячись на різноманіття освітніх технологій, найвищим ступенем їх розвитку і втілення, системним виявом ефективності і результативності є урок як основна форма організації навчання. Тільки на уроці набувають цілеспрямованого значення всі методи і форми взаємодії педагога й учнів. Сучасний урок відрізняється від традиційного цілями, змістом, організаційно-методичним забезпеченням, рівнем активізації діяльності учнів.
2013р. Методична доповідь на тему: “Методика індивідуальної роботи з учнями”. При індивідуальному підході створюються умови, які сприяють своєчасному виявленню прогалин у знаннях учнів і виробленні прийомів їх ліквідації, визначаються оптимальні режими навчальної роботи з групами учнів, які сприяють раціональній роботі особистості.
2014р. Методична доповідь на тему: “Особистісний підхід при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням”. Особистісно-орієнтований підхід до учнів при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням – важлива вимога до організації навчального процесу і одна з умов підвищення його ефективності, результативного оволодіння учнями професійної лексики.
Участь у семінарах-конференціях з питань:
Серпень 2010р. – Листопад 2010 р. Проект  “Роль екологічного туризму у розвитку сільських регіонів Польщі й України – на основі німецького досвіду” Ужгород, Закарпаття, Україна.
Трьохсторонній міжнародний проект, який здійснюється у партнерстві з Фундацією європейської освіти з Вальбжиху (Польща) та німецькою організацією – Інститут Майкла Тіффернуса, є продовженням кількарічної співпраці партнерів з метою запозичення кращих європейських практик розвитку екологічного туризму на основі обміну досвідом із країнами Європейського Союзу.
16 листопада 2010р. учасники проекту підвели підсумки та поділилися своїми надбаннями підчас міжнародної конференції у м.Ужгороді. У роботі конференції активну участь взяли науковці із Закарпатського державного, Ужгородського Національного університетів, представники громадських організацій, фахівці, які представляли різні сектори туристичної галузі, органи місцевого самоврядування, бізнесу. Конференція розширила кордони проекту, запросивши до участі партнерів – представників громадських організацій з румунського міста Сату-Маре. 
24-25 січня 2013р. Західноукраїнський зимовий інститут вдосконалення викладачів англійської мови як іноземної: практичні поради. Львівський національний університет ім.І.Франка. За підтримки Посольства США в Україні.
2013р. «Культура підприємництва у спільному виконанні молодими людьми українсько-румунського прикордонного регіону».
Програма прикордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна ЄІСП 2007-2013 втілюється у життя на зовнішньому кордоні держав-членів ЄС з Україною. Європейський інструмент сусідства та партнерства підтримує транскордонне співробітництво на зовнішніх кордонах ЄС. Основним напрямком діяльності проекту є організація підприємницької гри, в якій учні розробляють життєздатний бізнес-план, починаючи його зі своїх власних бізнес-ідей. Для того, щоб підтримувати і координувати процес планування та розробки бізнес-планів, організатори забезпечать навчання учнів на тижневих семінарах і практичних заняттях, а також в ході зустрічей у спільних таборах.
Учнівські команди України і Румунії зустрічалися, щоб створити спільні команди, готували підприємницькі ідеї і обговорювали деталі своїх майбутніх починань.