Розпочалися іспити з предметів професійно-теоретичної підготовки у випускних групах

11 лютого в рамках проведення державної кваліфікаційної атестації розпочалися іспити з предметів професійно-теоретичної підготовки у випускних групах з професії кухар та продавець непродовольчих товарів. Завдання для іспиту з професії кухар складалися з питань програмового матеріалу з предметів «Технологія приготування їжі з основами товарознавства», «Устаткування підприємств харчування», «Організація виробництва», «Облік, калькуляція і звітність», «Охорона праці».

11 лютого в рамках проведення державної кваліфікаційної атестації розпочалися іспити з предметів професійно-теоретичної підготовки у випускних групах з професії кухар та продавець непродовольчих товарів. Завдання для іспиту з професії кухар складалися з питань програмового матеріалу з предметів «Технологія приготування їжі з основами товарознавства», «Устаткування підприємств харчування», «Організація виробництва», «Облік, калькуляція і звітність», «Охорона праці». Учні показали хороші знання з технології виготовлення страв та кулінарних виробів української кухні, вимог до їх якості, термінів та умов зберігання, відпуску; правил експлуатації технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі.
У завдання для іспиту з професії продавець продовольчих товарів включалися питання з предметів Товарознавство непродовольчих товарів, Техніка і механізація торговельних розрахунків, Організація та технологія торговельних процесів, Основи бухгалтерського обліку, Охорони праці. Іспит показав, що учні добре обізнані з основними видами сировини та матеріалів, що ви¬користовуються для виготовляння товарів; ознаками сортності, орга¬нолептичними методами визначення якості; правилами підготовки товарів до продажу; принципами розміщення, викладки товарів; порядком розрахунку з покупцями; правилами експлуатації торгово-технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів;
Належний рівень знань всі учні показали з правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, правил користування нормативно-технологічними документами.