Використання проектних технологій навчання

Використання проектних технологій навчання «ВІД УКРАЇНИ ДО РОДИНИ: ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ З ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ З КАРТОПЛІ»

 

Автор проекту: Барч Оксана Іванівна  майстер виробничого навчання

 

Використання проектних технологій навчання «ВІД УКРАЇНИ ДО РОДИНИ: ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ З ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ З КАРТОПЛІ»

 

Автор проекту: Барч Оксана Іванівна  майстер виробничого навчання

Рік розробки – 2013 – 2014 н.р., запровадження – 2013 – 2014 н.р.

 

Головною метою впровадження даного проекту в навчальний процес є формування в учнів навичок самостійного пошуку навчального матеріалу під час навчально-виробничого процесу.

Проект гармонійно поєднує можливість вивчення учнями матеріалу, передбаченого робочими навчальними програмами, та засвоєння ними нових знань у результаті самостійного пошуку рецептур страв з картоплі та технологій їх приготування. Така робота стимулює самостійну пізнавальну діяльність учнів і здійснюється за схемою: усе, що я пізнаю, для чого мені це потрібно і де я можу ці знання застосувати.

Тип проекту: інформаційний, практично орієнтований.

Характеристика проекту:

 • за кількістю учасників: груповий;
 • за тривалістю: довготривалий;
 • за спрямованістю: міжпредметний.

Впровадження технології приготування страв з картоплі не передбачено в повному об’ємі навчальними програмами з професії кухар,  тому навики з даної теми учні одержують під час позаурочної  роботи, що проводиться один раз на тиждень на базі навчальної майстерні. Майстром розроблені план та програма, технологічні картки. Успіх майстра виробничого навчання при проведенні занять у значній мірі залежить від його підготовки, яка базується на використанні спеціальної літератури, вивченні новинок з даної теми, роботою з Інтернетом. Крім того, кожен учень, який прагне пізнати кулінарне мистецтво, повинен вміти використовувати електронні джерела інформації, розвивати себе як творчу освічену особистість.

Впровадження проекту розкриває невичерпне багатство етнічних кухонь рідного краю; доводить перевагу смакових якостей; показує легкість у засвоєнні рецептури, приготуванні страв з картоплі.

Учні групи кухар, кондитер І курсу провели дослідницьку роботу, яка потребує чіткої структури, визначеної мети, вивчення актуальності предмета дослідження для всіх учасників, продуманості використання етнічних видів страв з картоплі та оцінка їх смакових якостей.

Проект впроваджувався в два етапи.

На першому етапі учні збирали інформацію про особливості страв з картоплі етнічних кухонь нашої країни, підбирали рецептуру їх приготування, разом з керівником проекту розробили технологічні картки та визначили основні напрямки роботи.

На другому етапі впровадження проекту учні розподілилися на бригади, кожна з яких готувала вибрані страви з картоплі, оцінювали їх смакові якості та підбирала різні способи оформлення і подачі.

Кожен учень, перш ніж приступити до приготування страв з картоплі, повинен:

 • провести дослідницьку роботу та підібрати страву з картоплі;
 • скласти технологічну карту;
 • уявити собі задуману страву або зробити презентацію приготування даної страви;
 • підібрати відповідний посуд;
 • приготувати страву;
 • оформити і відпустити.

Використання проектних технологій у навчально-виховній діяльності ПТНЗ, безпосередньо при роботі з учнями,  має такі важливі компоненти інноваційної педагогічної діяльності, як:

 1. Педагог виступає в проектних технологіях не тільки як носій знань та інформації, але й як помічник в становленні і розвитку учня, який поважає в ньому особистість.
 2. Процес засвоєння знань перестає носити характер рутинного заучування, репродукції і організовується в різноманітних формах пошукової, конструктивної розумової діяльності, як продуктивний творчий процес.
 3. Орієнтація на групові форми навчання, спільну діяльність, на різноманіття форм взаємодії, міжособистісних стосунків й спілкування, на природне виховання особистості.
 4. Відмова від репресивної, деструктивної ролі контролю та оцінювання на користь розвиваючого, особистісно орієнтованого та гуманного оцінювання.

Проект був представлений за такими напрямками:

1. Самостійна пошукова діяльність учнів, узагальнення у вигляді презентацій.

2. Проведення відкритого уроку виробничого навчання, під час якого учні приготували страви з картоплі за знайденими рецептурами.

3. Проведення відкритого виховного заходу «Картопля – другий хліб».

4. Дегустація страв.

 {gallery}Project7{/gallery}