Педагогічний досвід

    Педагогічний досвід – це система педагогічних знань, умінь і навичок, способів здійснення творчої педагогічної діяльності, емоційно-ціннісних ставлень, здобутих у процесі практичної навчально-виховної роботи. Педагогічний досвід може бути масовим і передовим. Передовий педагогічний досвід формується на основі масового завдяки оволодінню об’єктивними педагогічними закономірностями (Ю.К.Ба-банський).

    Передовий педагогічний досвід – це діяльність педагога, яка забезпечує стійку ефективність навчально-виховного процесу шляхом використання оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання, нових систем навчання і виховання або вже відомих форм, методів, прийомів, засобів роботи на основі їх удосконалення. Це досвід, завдяки якому досягаються кращі, ніж у масовому досвіді, результати. Досвід може бути масовим, раціоналізаторським і новаторським (останній є інноваційним).

 

Вивчаємо:

Вивчаємо досвід роботи викладача Ганич Г.М. “Використання сучасних методів професійно-теоретичної підготовки при викладанні спецдисциплін”

   ОСНОВНА МЕТА: на основі інноваційних форм навчання розвивати в учнів креативність і компетентність, бажання оволодіти знаннями з предмета.
  
Впроваджуємо:

Впроваджуємо досвіди роботи викладачів Барч О.І. і Галас Н.П.

КРАЩІ ДОСВІДИ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ