Відкритий урок з предмета «Устаткування підприємств харчування»

05 листопада викладач Галаговець А.М. провела відкритий урок з предмета «Устаткування підприємств харчування» на тему: «Фаршемішалка МЗ-8-150» в групі № 4, І курсу з професії кухар, кондитер.

 

05 листопада викладач Галаговець А.М. провела відкритий урок з предмета «Устаткування підприємств харчування» на тему: «Фаршемішалка МЗ-8-150» в групі № 4, І курсу з професії кухар, кондитер.
Викладач під час уроку використовувала електронні засоби навчання, що забезпечило принципово нову якість його проведення: обмін інформацією учня з викладачем за допомогою ІКТ, що спонукало до активної, творчої навчальної діяльності, процесу самонавчання.
Під час проведення уроку прослідковувалися міжпредметні зв’язки з предметами «Технологія приготування їжі з основами товарознавства», «Охорона праці», «Санітарія та гігієна», завдяки чому процес засвоєння учнями нового матеріалу був ефективнішим.
Викладач показав належний рівень педагогічної майстерності та досягнув поставленої мети.

 

{gallery}05_11_2014{/gallery}