Майбутні професійні компетентності особистості

РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК УЧНІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Автор проекту: СВИСТАК ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА – практичний психолог І кваліфікаційної категорії.

РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК УЧНІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Автор проекту: СВИСТАК ЛАРИСА МИХАЙЛІВНАпрактичний психолог І кваліфікаційної категорії.   

Спілкування – це складова діяльності, завдяки якій люди обмінюються інформацією, передають одне одному емоційні стани та впливають одне на одного. Спілкуючись між собою, ми навіть не замислюємося над тим, скільки факторів та нюансів впливають на процес спілкування. Що ж відбувається? У психології говорять про три сторони спілкування: комунікативну (обмін інформацією між людьми), інтерактивну (організацію взаємодії між людьми), перцептивну (процес сприйняття партнерами один одного під час спілкування та встановлення на цій підставі порозуміння між ними).
    Як правило, учні не володіють навичками ефективної комунікації. Окрім цього, у підлітковому періоді основним завданням кожного юнака та дівчини стає самоствердження та бажання бути визнаним оточуючими. Цієї мети вони досягають у щоденних контактах з однолітками, батьками, рідними, друзями тощо. Але, зазвичай, учні не усвідомлюють, що з ними відбувається під час спілкування, які емоції, почуття у них виникають, а просто реагують на ті чи інші послання. Саме практичними заняттями з розвитку комунікативних навичок досягається покращення рівня спілкування учнів з оточуючими.
    Впровадження корекційно-розвивальних занять не передбачено навчальними програмами,  тому цими навичками учні оволодівають на окремих заняттях, що проводяться один раз на тиждень з кожною групою. Психологом  розроблені три основні блоки: діагностичний, корекційно-розвивальний, просвітницький. У діагностичний входять методики, за допомогою яких вивчається рівень розвитку комунікативних навичок учнів, труднощі, які виникають в учнів під час комунікації, корекційно-розвивальний складається з п’ятнадцяти розвивальних занять, а просвітницький – з рекомендацій щодо побудови ефективного спілкування, поведінки під час конфліктних ситуацій та правил безконфліктного спілкування.
    Усе це дає можливість не тільки розвивати комунікативні навички учнів, але й готувати їх до майбутнього професійного життя.
{gallery}Proect5{/gallery}