Рекомендації педагогам

Рекомендації-поради педагогам щодо взаємодії з агресивними учнями

Проявляйте тактовність і терпіння під час спілкування з агресивним учнем.
Намагайтеся реагувати на агресію спокійно, не підвищуйте голос.
Спокійно ставтеся до учня у разі незначної агресії.
Обговорюйте поведінку учня віч-на-віч, акцентуючи увагу на вчинках (поведінці), а не на особистості дитини.
Намагайтеся з’ясувати причини агресії.
Контролюйте свої власні негативні емоції, які можуть виникати як реакція на поведінку учня.
Аналізуйте поведінку учня не в момент прояву агресії, а тоді, як причини з’ясуються і дитина заспокоїться.
Не допускайте в присутності учня спалахів гніву або негативних висловлювань про нього.
Не вимагайте від учня повного підкорення, дозвольте підлітку виконати ваші вимоги по-своєму.
Демонструйте модель неагресивної поведінки.

Рекомендації щодо покращення мотивації навчання учнів училища

Формувати перспективу майбутньої професійної діяльності.
Чітко ставити мету навчальних та виробничих занять.
Задавати проблемні завдання.
Організовувати цікаву діяльність.
Здійснювати індивідуалізацію навчання.
Сприяти самостійній роботі учнів на заняттях.
Давати можливість учням висловлювати свої думки, висувати
гіпотези стосовно певної теми, проблеми.
Не оцінювати висловлення учнів «правильно – неправильно».
Надавати оптимістичні установки
стосовно майбутньої професійної діяльності.
Проявляти повагу до учнів.
Звертати увагу на позитивні моменти в навчальній діяльності.
Хвалити за добре виконану роботу.
Підтримувати намагання учнів виконувати певний вид діяльності.
Намагатися зрозуміти, чим зумовлені успіхи і невдачі кожного учня.
Визнавати індивідуальні відмінності учнів.
Сприяти співпраці, а не конкуренції учнів.
Якщо учень взагалі не зацікавлений, проводити з ним окремі бесіди,
не критикувати біля всіх.
Враховувати психологічні умови, що впливають на мотивацію:
особливості сімейного виховання;
властивості особистості учнів;
їх спадкові особливості;
коло спілкування учнів;
систему спілкування в сім’ях;
матеріальні умови;
соціально-економічну ситуацію.

Поради педагогам щодо взаємодії з тривожними,невпевненими підлітками

 

Спілкуючись з такими учнями, дотримуйтеся доброзичливого тону.
Будьте уважними до таких учнів, у разі необхідності допомагайте їм.
Не критикуйте, акцентуйте увагу на позитивних моментах в роботі.
У взаємодії з такими учнями притримуйтеся оптимістичних установок.
Використовуйте принципи індивідуалізації та диференціації навчання.
Не використовуйте категоричних висловлень у розмові з такими учнями.
Не вимагайте від таких учнів того, що їм не під силу виконати.
Не допускайте негативних оцінок особистості таких учнів.
Допомагайте учням адекватно ставитися до оцінок і думок інших людей.
Висловлюйте впевненість в успіхах таких учнів.
Важливо, щоб такі учнів зрозуміли, що їх приймають і цінують.