Консультування

Консультування здійснюється за наступними напрямками:

індивідуальне консультування за запитом усіх учасників навчально-виховного процесу;

групове консультування учнів за результатами проведеної діагностики;

розробка рекомендацій майстрам виробничого навчання та викладачам щодо взаємодії з
учнями «групи ризику», з низьким рівнем соціальної адаптованості, високим рівнем агресії,
з низьким рівнем розвитку комунікативних навичок, рекомендації щодо підвищення
мотивації навчання та покращення рівня згуртованості в групах.