Питання-відповіді

Чи приймаються на навчання абітурієнти, які вже отримали освіту за державним замовленням в іншому навчальному закладі?
Абітурієнти, які вже мають первинну професійну підготовку за державним замовленням, приймаються на навчання тільки за контрактною формою.

Якщо я вступатиму до навчального закладу за направленням, чи можу розраховувати на зарахування до училища поза конкурсом?
У разі наявності цільового направлення на навчання особи, які вступають до навчального закладу, можуть розраховувати на першочергове зарахування, а поза конкурсом, при позитивних результатах співбесіди, зараховуються:
· діти-сироти діти та діти, позбавлені батьківського піклування;
· діти, які не мають медичних протипоказань за обраною професією;
· особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

Чи надає училище учням гуртожиток?
Наш навчальний заклад не має гуртожитку, тому забезпечити учнів доступним житлом не в змозі.

Чи призначається учням стипендія?
Всі учні, зараховані на навчання до училища за державним замовленням, забезпечуються мінімальною ординарною академічною стипендією в розмірі 490 грн. (станом на 01.06.2019 р.) протягом І семестру. За підсумками І семестру учням призначається стипендія в залежності від показників їх успішності. Учні, які навчаються на відмінно, отримують підвищену стипендію в розмірі на 45,5% більше. Розмір соціальної степендії для учнів з числа дітей-сиріт – 1180грн. на місяць.

Чи отримують учні стипендію під час проходження практики?
На час проходження виробничої практики стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

Я проживаю в селі, яке має статус гірського. Чи можу я розраховувати на доплату до стипендії?
Особам, які постійно проживають на території населеного пункту, якому надано статус гірського, виплачується додатково стипендія у розмірі 20 % звичайної академічної стипендії.
При поступленні особи, які мають право на пільги, відповідно до чинного законодавства України та правил прийому до училища, пред’являють відповідний документ в оригіналі.

Чи направляються учні після закінчення навчання на роботу?
Випускники училища разом з дипломами кваліфікованого робітника отримують і направлення на перше робоче місце на підприємства торгівлі та громадського харчування міста та області.

Як організоване дозвілля учнів училища?
В училищі працюють гуртки технічної творчості, художньої самодіяльності та спортивні секції. Учні мають нагоду брати участь у конкурсах професійної майстерності, заходах, які присвячені визначним дата та подіям. Для учнів організовуються спартакіади, естафети, Дні здоров’я. Традиційними є екскурсії в музеї Ужгорода, відвідання Закарпатського драматичного театру та поїздки на святкову новорічну ялинку до столиці.

Як проходить практика учнів?
Виробнича практика учнів здійснюється після теоретичного навчання, починаючи з першого курсу. Учні у відповідності до укладених договорів направляються на підприємства, де під контролем керівників практики виконують певні види робіт згідно з навчальною програмою, за що отримують заробітну плату. 50% зароблених учнем коштів підприємство направляє на рахунок училища для його статутної діяльності.

Чи потрібно ЗНО для вступу?
Учні зараховуються за результатами співбесіди, враховується середній бал атестата.